Nieuws

Hoe wordt groen schoolplein een succes?

Groene schoolpleinen hebben positieve effecten op kinderen, blijkt uit onderzoek. Maar hoe maak je een groen schoolplein tot een succes? 'Creëer draagvlak', is een van de aanbevelingen die experts formuleren.

Hoe kun je een groen schoolplein het beste inrichten, wat kan er mis gaan en wat zijn succesfactoren? Die vragen stonden eind vorig jaar centraal tijdens een expertmeeting voor betrokkenen van onder meer groenbedrijven en scholen. Leidraad was een onderzoek van het VU Medisch Centrum en Hogeschool Leiden. Daarin werd gekeken hoe kinderen spelen en bewegen en naar de ervaringen van schoolteams, ontwerpers en hoveniers met groene schoolpleinen. Kinderen hebben zeer uiteenlopende speelbehoeften en wensen, blijkt. Daarom moet een schoolplein veel variatie bieden, menen de onderzoekers: een plek waar je rustig kunt zitten, ruimte om te rennen, en struiken of planten die de zintuigen prikkelen.

Onderhoud

“Betrek leraren, ouders en ook buurtbewoners bij de plannen. Een stevig draagvlak is nodig om het plein verder te ontwikkelen en onderhouden”, is een van de uitkomsten van de expertmeeting. Het duurzaam onderhouden van het schoolplein vraagt extra aandacht, om te voorkomen dat een goed aangelegd schoolplein verwildert. Goede afspraken maken is nodig, bijvoorbeeld door het onderhoud deels op te nemen als educatieve activiteit. Een hovenier kan daarbij adviseren en begeleiden.

Hoveniers

Voor hoveniers die zich willen richten op aanleg en onderhoud van groene schoolpleinen, werden tijdens de bijeenkomst competenties beschreven. Zo moet hij of zij ervaring hebben met ecologisch beheer: ‘niet alles maaien en knippen, kijk wat er is en wat dit voor de kinderen kan betekenen’. Ook kunnen werken met kinderen, docenten en ouders is belangrijk.

Richtlijnen

De onderzoekers gebruiken de aanbevelingen en tips uit de bijeenkomst om richtlijnen op te stellen voor de verschillende partijen die bij groene schoolpleinen betrokken zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Productschap Tuinbouw en Branchevereniging VHG.


(Bron foto: Thinkstock)