Nieuws

Hoe ziet de toekomst van Nederland eruit?

Wetenschap, technologie en innovatie vormen een essentiële sleutel voor de toekomstige ontwikkeling van een welvarend en duurzaam Nederland.

In tien essays geven schrijvers van zes instellingen (TU's Delft-Eindhoven-Twente, Wageningen UR, TNO  en STW) een doorkijkje naar de toekomst. Ze beschrijven een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen voor Nederland en hoe die uitdagingen aan te gaan. En hoe die uitdagingen economisch verzilverd kunnen worden door gericht in te zetten op onderzoek, technologie en innovatie, daarbij bouwend op de sterktes van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. De essays zijn te lezen in Agenda voor Nederland - inspired by technology.

Vier elementen

De tien essays in deze bundel verbinden steeds vier elementen met elkaar:

  • Maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld het realiseren van een circulaire economie, een volledig duurzame energievoorziening en een veel meer gepersonaliseerde gezondheidszorg.
  • Economische sterktes en kansen voor bedrijven (business opportunities). Om de maatschappelijke uitdagingen succesvol aan te kunnen gaan, moet worden gebouwd op de kracht van het bedrijfsleven, dat hierdoor ook weer nieuwe kansen krijgt. Voorbeeld is de sterke agro- en foodsector die een bijdrage levert aan gezonde voeding en het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk.
  • Kennissterktes van Nederland. Zonder de denkkracht van de Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen geen innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen ontwikkeld worden.
  • De vernieuwingsopgave ligt steeds op het kruispunt van deze drie elementen waarbij de kennispartners oplossingen zoeken voor de combinatie van de maatschappelijke uitdaging en de business opportunity.

Tour de horizon

De publicatie wordt afgesloten met een korte ‘tour de horizon’ over wat er nodig is om de ambitieuze doelstellingen die in de innovatieopgaven gepresenteerd worden ook te realiseren. De samenstellers willen door deze publicatie niet alleen een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat rondom wetenschap en innovatie. Ze hopen ook dat de essays een breed publiek zullen aanspreken en inspireren.


(Bron foto: Thinckstock)