Menu
Nieuws

Hoger risico op vogelgriep in de winter

Het risico op introductie van vogelgriepvirus op pluimveebedrijven is in de maanden november tot en met februari vier keer hoger dan in de zomermaanden. Interventies gericht op het voorkomen van introducties van vogelgriepvirus zullen daarom met name gericht moeten zijn op deze winterperiode.

false