Menu
Nieuws

Hogere ammoniakemissie op veenweidebedrijven

De ammoniakemissie op veenweidebedrijven ligt wat hoger dan op het gemiddelde rundveebedrijf. Maar door een gerichte aanpak kun je die emissie wel verlagen, door voermanagement bijvoorbeeld, of meer weidegang.

false

Links

(7)