Nieuws

Hogere kwaliteit bloemen met minder beschermingsmiddelen

Onderzoekers van WUR monitoren in Gerbera de groei van het gewas en de ontwikkeling van ziekten en plagen. Telers kunnen met de verkregen informatie het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verminderen en een product leveren van hoge kwaliteit.

De moderne kas vormt een hightech productie omgeving waarin complexe IPM met biologische bestrijders zorg draagt voor adequate gewasbescherming. Lokale klimaatverschillen leiden doorgaans tot suboptimale condities op plantniveau. Vanwege de grootschaligheid is het ondoenlijk of zelfs onmogelijk voor een kweker om alle individuele planten te controleren op groei en gezondheid, waardoor productieverlies kan ontstaan.

Binnen het project ‘Smart greenhouse horticulture’ werkt BU Glastuinbouw van Wageningen University & Research aan de ontwikkeling van een beslissingsondersteuningssysteem voor plaag- en ziektebestrijding. Als doelgewas voor dit project is gekozen voor Gerbera. Dit is een meerjarig gewas dat langer gevolgd kan worden. Met een automatische detectiemethode worden ziekten en plagen op m2 schaal in de kas in kaart gebracht. Telers kunnen zo een product met hogere kwaliteit leveren met een lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Op dit moment wordt er gewerkt aan verschillende deelonderwerpen waaronder het monitoren van de plantbelasting en de detectie van meeldauw.

Plantbelasting monitoren

Voor gerberakwekers is plantbelasting een belangrijke indicator voor oogstprognose. Met een autonome meetkar wordt van elke individuele plant een beeld genomen. In deze beelden wordt met behulp van een deep learning algoritme het aantal knoppen en bloemen bepaald. De verdeling van het aantal knoppen en bloemen over de kas wordt vervolgens weergegeven in een heat map.

Meeldauwdetector

De detectie van meeldauw in het gewas wordt gedaan met behulp van een hyperspectraalcamera. Met deze camera worden beelden genomen met een hoge spectrale resolutie. In de verschillende golflengtes van het licht zit de informatie om de meeldauw te kunnen detecteren. De meeldauwdetector is nog in ontwikkeling, en zal later ingebouwd worden in de meetkar. Van de aanwezigheid van meeldauw zal ook een heat map gegenereerd worden.

Bron Kennisonline

(Bron foto: Shutterstock )