Nieuws

Hogeschool Van Hall Larenstein benoemt lector Bijengezondheid

Hogeschool Van Hall Larenstein stelt een lector Bijengezondheid aan. De aanstelling van de lector vloeit voort uit het Actieprogramma Bijengezondheid dat in 2013 is opgezet naar aanleiding van berichten over bijensterfte.

Bijensterfte

Sinds geruime tijd zijn er nationaal en internationaal zorgen over bijensterfte. Bijen zijn onmisbaar in de natuur en biodiversiteit, voor de bestuiving van gewassen en voor de voedselproductie. Wetenschappers buigen zich al geruime tijd over de mogelijke oorzaken van bijen(winter-)sterfte. Zijn het de gewasbeschermingsmiddelen, de Varroamijt of is het gebrek aan voedselaanbod? Om de bij te redden hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, imkers, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, wetenschappers en burgers een Bijenberaad opgericht. Het Bijenberaad heeft in 2013 een Actieprogramma Bijengezondheid opgesteld.

Bijenlector: bijenmakelaar

Het Actieprogramma Bijengezondheid is door de betrokken partijen aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De staatssecretaris heeft vervolgens toegezegd voor een periode van drie jaar een zogenaamde bijenmakelaar mee te willen financieren als schakel tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk. De functie van bijenmakelaar wordt ingevuld door het aanstellen van een lector. Afgelopen week werd bekend dat Karin Steijven per 15 september zal beginnen als lector Bijengezondheid bij Hogeschool Van Hall Larenstein, standplaats Leeuwarden. Karin Steijven promoveert dit najaar aan de universiteit van Würzburg in Duitsland op het onderwerp: ‘Effecten van genetisch gemodificeerde gewassen op bijen’. Tijdens haar studie en overige activiteiten heeft Karin Steijven zich verdiept in veel aspecten van bijengezondheid en bijenhouderij waaronder ook de ecologische aspecten hiervan.

De functie van de lector Bijengezondheid heeft een sterk verbindend karakter. De lector vormt een spin in het web tussen onderzoekers, docenten in het groene onderwijs, imkerij-organisaties, natuurbeschermers en andere belanghebbenden. Via praktijkgericht onderzoek draagt de lector en bijbehorende lectoraat bij aan verbetering van het beroepsgerichte onderwijs en innovatie in de beroepspraktijk.

(Bron foto: Shutterstock)