Nieuws

Hogeschoolbibliotheken kiezen voor open access

Het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) wil de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek in het hbo zo open mogelijk verspreiden, delen en hergebruiken. Het SHB kiest daarom voor de 'groene route' van open access publiceren.

In het Nationaal Plan Open Science, dat op 9 februari gepresenteerd is, hebben onderzoeksinstellingen de wens uitgesproken wetenschappelijke publicaties zo veel mogelijk te ontsluiten. In 2020 moet iedereen kennis kunnen nemen van alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk onderzoeksdata. Als het aan de opstellers van het plan ligt, wordt open access publiceren en optimaal hergebruik van onderzoeksdata de norm. Het motto daarbij is: open als het kan, gesloten als het moet.

Open access

Het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB), een samenwerkingsverband van 32 hogeschoolbibliotheken, wil bijdragen aan die doelstelling en spreekt zich daarom in een visiedocument uit voor de 'Groene route' van open access publiceren. De samenwerkende bibliotheken willen de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek in het hbo zo open mogelijk verspreiden, delen en hergebruiken. Dit betreft zowel de kennisproducten van studenten, docenten en onderzoekers, zoals scripties, leermiddelen, open textbooks, vak- en onderzoekpublicaties als ook andersoortige producten die voortvloeien uit praktijkgericht onderzoek.

Groene route

De bibliotheken willen dat vrij hergebruik van publicaties mogelijk is onder vermelding van een Creative Commons licentie. Bij de ‘groene route’ plaatst een onderzoeker, docent of student een artikel in een publiek toegankelijke database (repository) waarmee de publicatie beschikbaar komt voor de rest van de wereld. Dit sluit het beste aan bij de publicatiecultuur binnen de hogescholen. De hogeschoolbibliotheken faciliteren hierbij zoveel mogelijk zowel de auteurs van onderzoeksresultaten als de gebruikers bij de toegang tot de resultaten, en eventuele achterliggende onderzoeksdata, van het praktijkgerichte onderzoek.

Kennisdeling

Het SHB wil daarom afspraken te maken met uitgeverijen om gepubliceerde werken standaard ook Open Access te mogen publiceren. Daarnaast wil het SHB door middel van kennisdeling, professionalisering en netwerken de verbinding zoeken met initiatieven die overal in het land in het kader van het Nationaal Plan Open Acces worden ontplooid.

(Bron foto: Pixabay)