Nieuws

Hollandse Duinen vraagt de officiële status aan van nationaal park

Nationaal Park Hollandse Duinen vraagt op 9 december de officiële status aan van nationaal park. De statusaanvraag wordt aangeboden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

(bron: nationaalparkhollandseduinen)

Hollandse Duinen kiest als één van de eersten in Nederland voor een toekomst als nationaal park Nieuwe Stijl. Een park dat niet uit één natuurgebied bestaat maar een groot samenhangend landschap omvat: de brede kusstrook van Hoek van Holland tot Hillegom. Een gebied dat begint in zee en loopt tot de laatste landinwaarts gelegen strandwal, met waardevolle natuur, bijzondere landschappen, cultuurhistorie, dorpen, steden en economische bedrijvigheid.

Samenwerking

De samenwerking van Dunea, Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland in de drukste provincie van Nederland, kan rekenen op de energie en steun van een brede coalitie van 53 organisaties. Zo wordt het mogelijk de ambities voor het gebied waar te maken, die de partners afzonderlijk niet voor elkaar zouden kunnen krijgen: een duurzaam, veerkrachtig en toegankelijk nationaal park dat de waarde van het gebied voor mens, plant en dier versterkt en vergroot.  

Verbinding

Het gebied, dat ligt in de drukste provincie van Nederland, maakt genieten en ontspannen voor inwoners en recreanten mogelijk. Het voorziet in een stevige kustverdediging, hoge kwaliteit drinkwater, economische bedrijvigheid en de broodnodige biodiversiteit. Bijna 7000 verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen zijn geteld.

“Als één ding in dit corona-jaar duidelijk is geworden, dan is het wel dat de aanwezigheid van natuur dicht bij mensen een noodzaak is en geen luxeartikel,” concludeert Wim Drossaert, directeur van Dunea en voorzitter van NPHD, “Nu we met ruim 50 partners zijn, kunnen we die natuur en de drinkwatervoorraad beter beschermen en onze gezamenlijke ambities voor dit prachtige nationaal park waarmaken.” 

Groene buffers

Het creëren van groene buffers rond kwetsbare Natura 2000-gebieden, om stikstof op te vangen, is éen van de prioriteiten van Nationaal Park Hollandse Duinen, evenals robuuste ecologische verbindingen realiseren tussen deze en andere natuurgebieden en het anders inrichten van het watersysteem. Met als doel de biodiversiteit in stand te houden en te bevorderen. Tegelijkertijd kijken de gebiedspartners naar het vergroten van de toegankelijkheid en het in goede banen leiden van bezoekers.

Vakbladartikelen

In de Kennisbank van Groen Kennisnet vind je veel informatie over onderzoek in dit natuurgebied via alle artikelen van het magazine Holland's Duinen. Ook de voorloper van Holland's Duinen, genaamd Meijendel mededelingen, kun je daar digitaal vinden. Groen Kennisnet heeft hier afspraken over gemaakt met de uitgever.

Wil je ook je kennis delen met Groen Kennisnet? Neem dan contact met ons op via mail of Whatsapp.

(Bron foto: Shutterstock)