Nieuws

Holsteinkoe rendabeler dan Jersey

Jersey-koeien zijn in opmars. De koeien hebben een lagere voedselbehoefte dan Holsteinkoeien en ook de mestproductie is lager. Maar zijn ze economisch ook meer rendabel? Een onderzoek laat zien dat het rendement van Holsteins iets hoger is.

Jersey-koeien produceren melk met een hoger vet- en eiwitgehalte en ze nemen zeer efficiënt voer op. Door hun langere dunne darm en de hogere herkauwtijd per kg droge stof, worden er meer voedingsstoffen opgenomen. Jersey is een sterk ras. De klauwen van de koeien zijn donkerder en harder waardoor je minder klauwproblemen hebt. Bovendien kalveren dieren vlot af. Maar het ras kent ook nadelen. Naast dat het ras minder melk produceert is het ook gevoeliger voor metabolische ziekten, zoals ketose en calciumgebrek bij het afkalven. De vraag rijst welke koeien nu het beste bedrijfsresultaat opleveren?

Onderzoek

Twee studenten van de hogeschool Vives in Kortrijk in Vlaanderen voerden een vergelijkend onderzoek uit op het melkveebedrijf van Dominiek Allewijn en Martine Menu. Op dat bedrijf lopen 56 Deense Jerseys, 120 Holsteinkoeien en twintig kruisingen. De studenten hebben alle kosten en opbrengsten op een rij gezet. Naar aanleiding van dit onderzoek schreef student Arne Van Hecke in vakblad Management&Techniek het artikel 'Kan Jersey zich meten met Holstein?' en won daarmee de Boerenbond-persprijs van 2016.

Kosten

Uit dat artikel blijkt dat de kosten per Jersey-koe over het algemeen wat lager zijn dan van de Holstein-koeien. Zo bedragen de voerkosten van Jersey in lactatie zo'n 3,72 euro per dag, terwijl dit van de Holsteins met 3,89 euro iets hoger is. Bovendien produceren de Jerseys wat minder mest wat ook een kostenbesparing oplevert.

Maar Jerseys produceren minder melk. De gemiddelde melkproductie van de Holsteins is ± 10 000 liter per jaar, met een vetgehalte van 4,15% en 3,45% eiwit. Bij de Jerseys is dit ± 7500 liter per jaar, met een gemiddeld vet- en eiwitgehalte van 5,10% en 4,15%. Als je de voerkosten per 100 liter melk berekent, zijn ze bij de Holsteins wat lager dan bij de Jerseys. Trek je alle kosten van de opbrengsten af, dan blijft er per Holstein 3274 euro over. Bij de Jerseys is dit slechts 2984 euro. Je mag daarom concluderen dat het Holsteinras rendabeler is dan het Jerseyras, aldus Van Hecke.

Rendabel

Hij concludeert dat het niet rendabeler is om Jerseys te houden voor de gewone melkproductie. Maar het ras kan wel interessant zijn om een oude stal met te nauwe ligplaatsen te vullen. Ook voor nichemarkten kan het Jerseyras interessant zijn:  de kleine koeien zorgen zorgen ervoor dat je als melkveehouder onderscheidt van collega’s met de Holstein als standaardkoe.

(Bron foto: Shutterstock)