Nieuws

Honden ondanks verbod nog steeds gecoupeerd

Op hondenshows in Nederland lopen nog veel gecoupeerde honden rond, terwijl het couperen van honden sinds 2001 in Nederland verboden is. Dit is te zien in een aflevering van Undercover in Nederland. De Partij voor de Dieren heeft de staatssecretaris van Economische Zaken om opheldering gevraagd.

Verbod op couperen

In Nederland is het sinds september 2001 verboden de staart van honden om niet medische redenen te couperen. Toch blijkt dat veel honden nog gecoupeerd worden. De uitzending van ‘Undercover in Nederland’ ging 24 maart specifiek over het illegaal couperen van honden. Journalist Alberto Stegeman ging op zoek naar de mensen die zich nog steeds bezighouden met het couperen van staarten en oren bij honden. Het blijkt dat met name in België dierenartsen bereid zijn deze ingreep om cosmetische redenen uit te voeren. In België geldt ook een coupeerverbod. Het verborgen cameraonderzoek duurde maanden en maakte een tocht langs hondenshows, malafide hondenkennels, en eindigt in een heftige confrontatie tussen Stegeman en een gepensioneerde dierenarts, die net over de grens in Belgie zijn praktijk heeft.

Dierenmishandeling

In de uitzending heeft de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) bij monde van voorzitter Ludo Hellebrekers een duidelijke boodschap: "Couperen moet je als dierenarts niet doen, anders dan om een medische indicatie. Anders is het dierenmishandeling.” Hij roept zijn Belgische collega’s op maatregelen te nemen tegen deze vorm van dierenmishandeling.  Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken stelt in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren: "De beelden zijn verontrustend en geven weer dat sommige houders van honden en dierenartsen bereid zijn om voor geld de wet te overtreden."

Algemeen houd- of tentoonstellingsverbod?

Staatssecretaris Dijksma geeft verder aan dat het niet mogelijk is om een algemeen houd- of tentoonstellingsverbod in te stellen voor gecoupeerde honden. Het verbod op tentoonstellen van dieren waarbij een verboden ingreep is uitgevoerd (zoals couperen van honden zonder medische reden) geldt alleen als de ingreep in Nederland is uitgevoerd. Voor een in het buitenland legaal gecoupeerd dier zou een tentoonstellingsverbod in strijd zijn met het vrije verkeer van goederen en diensten. Om dezelfde reden kan het bezit van een gecoupeerde hond niet strafbaar gesteld worden. In Nederland kan alleen gehandhaafd worden op het verbod op het uitvoeren van de ingreep. In dit geval is de ingreep in België uitgevoerd. Handhaving daarvan is aan de Belgische handhavingsinstanties.

Maatregelen sector

De sector heeft meerdere mogelijkheden om zelf maatregelen te nemen, aldus Dijksma. De Raad van Beheer op kynologisch gebied (RvB) heeft voor de door haar erkende tentoonstellingen een reglement op basis waarvan deelname van aan de oren gecoupeerde honden verboden is, voor alle honden die na een bepaalde datum zijn geboren. De sector zou ook kunnen overwegen gecoupeerde honden niet toe te laten op wedstrijden of tentoonstellingen, of door ze een minder hoge beoordeling te geven. Op shows van rasverenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied mogen in ieder geval geen gecoupeerde honden tentoongesteld worden, tenzij de dieren afkomstig zijn uit een land waar couperen nog is toegestaan.


(Bron foto: Wikimedia, Redcaps)