Nieuws

Hoogproductief, maar infectiegevoeliger?

Veel koeien hebben worminfecties en geven daardoor minder melk. Veel melkveehouders zien liever een hoog- dan laagproductieve koe, maar mogelijk zijn eerstgenoemde dieren gevoeliger voor infecties.

Dit is te lezen in vakblad Management&Techniek in het artikel Maag-darmworminfecties in de melkveehouderij. In het stuk wordt stilgestaan bij het EcoWorm-doctoraatsonderzoek waarbinnen wordt gekeken naar de economische impact van maagdarmworminfecties.

Input en weidemanagement

Een van de voornaamste uitkomsten van het onderzoek is dat 'infecties met maag-darmwormen een negatieve impact hebben op de efficiëntie van bedrijven. Met andere woorden: zwaarder geïnfecteerde bedrijven produceren met dezelfde hoeveelheden inputs minder melk'.

Daarbij wordt wel opgemerkt dat niet alleen het type input (krachtvoer, ruwvoer, et cetera) bepalend kan zijn voor het infectieniveau. Ook de verhouding van inputs en weidemanagement kunnen een rol spelen. Het artikel begint met de opmerking dat de toegang tot weiden de belangrijkste infectiebron van maag-darmworminfecties bij runderen is.

Natuurlijke immuniteit en middelen

Aan de andere kant is een hoofdoorzaak van het steeds vaker voorkomen van worminfecties volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD, 2012) dat kalveren steeds vaker op stal of op een opfokbedrijf zonder weidegang staan. 'De natuurlijke immuniteit ontbreekt als vaarzen de wei in gaan, aldus GD-dierenarts Menno Holzhauer', is te lezen in het artikel Antistoffen tegen wormen op tweederde melkveebedrijven (Boerderij).

En juist die natuurlijke immuniteitsopbouw, meldt Boerderij, voorkomt resistentie goeddeels en is effectiever. In Management&Techniek staat dat voorzichtig dient te worden omgesprongen met wormmiddelen vanwege het optreden van resistentie. In een artikel uit 2013 in Veeteelt wordt nog de 'beperkte keuze aan wormmiddelen tegen leverbotinfecties bij melkvee' genoemd. 'Bovendien zijn weinig nieuwe middelen in ontwikkeling.' (artikel Worminfecties funest).

Krachtvoer en prijzen

Een pasklaar antwoord geeft het in Management&Techniek aangehaalde onderzoek, waarin 3 typen bedrijven zijn onderscheiden, nog niet. 'We zien dat bedrijven die relatief veel krachtvoer gebruiken over het algemeen minder zwaar geïnfecteerd zijn dan de bedrijven die relatief meer weiland gebruiken.' Of dit economisch interessant is, hangt maar net af van de inputprijzen en dus andere factoren, zoals de vraag: is een hoogproductieve koe gevoeliger?

Afweerstoffen en evolutie infectie

Dat een koe geïnfecteerd is, is in elk geval wel redelijk makkelijk vast te stellen op basis van afweerstoffen in haar melk. (In biest zitten overigens ook veel soorten afweerstoffen voor het pasgeboren kalf, dat zelf nog geen afweer heeft). Hoe meer afweerstoffen tegen genoemde infecties, hoe minder productief: 'De eetlust van de dieren vermindert door infectie, waardoor de ruwvoederopname daalt en de melkproductie afneemt'.

Veeteelt meldt verder dat wormdetectie tegenwoordig wel lastiger is dan vroeger. De laaste jaren hebben worminfecties zich geëvolueerd van een klinisch naar een subklinisch ziektebeeld. 'De infectie beïnvloedt de productieprestaties wel, maar zorgt niet meer voor een algemeen ziek zijn.'


(Bron foto: Thinkstock)