Nieuws

Hoop voor toekomst varkenshouderij

Volgens voormalig bestuursvoorzitter van Wageningen UR, Aalt Dijkhuizen, is er toekomst voor de varkenshouderij in Nederland, mits er wordt geluisterd naar de consument.

In het artikel 'De wereld steunt de varkenshouder' in het vakblad Pig Business, geeft hij in eerste instantie toe dat hij het ook niet weet. "Maar," zegt hij vervolgens, "de langetermijntrend is gewoon goed. Dat moet je niet uit het oog verliezen in alle turbulentie van dag tot dag. Op lange termijn is dierlijk eiwit een groeimarkt, en wereldwijd groeit de vraag naar vlees. Ook varkensvlees."

Wereldmarkt

Daarbij ziet Dijkhuizen ook dat produceren voor de wereldmarkt betekent dat er meer en grotere prijsschommelingen zullen zijn: "Omdat je met de hele wereld zaken doet, hebben gebeurtenissen in hele andere delen van de wereld effect in Nederland. Als varkenshouder moet je je daarop instellen. Waar ik me dan aan vasthoud, is dat op lange termijn de trend goed is."

Ruimte

Volgens Dijkhuizen is de grootste uitdaging voor de Nederlandse varkenshouder of hij de ruimte krijgt om te profiteren van de toenemende vraag. Want hij ziet Nederland als het landbouwland bij uitstek: "Dat samenspel tussen klimaat, ligging en ondernemerschap – en kennis niet te vergeten – maakt Nederland goed. Er is geen tweede land waar de factoren zo gunstig zijn. En er is ook geen tweede land dat voedsel produceert met zo weinig grondstoffen en met zo weinig uitstoot."

Maatschappelijke discussie

Dijkhuizen vind dat dat laatste punt in de maatschappelijke discussie is ondergesneeuwd. Hij vindt het daarom 'perfect' dat soja vanuit Zuid-Amerika naar Europa wordt vervoerd om Nederlandse varkens te voeren en snapt niet dat er daarbij in de maatschappelijke discussie wordt geklaagd over 'het gesleep met grondstoffen'.


(Bron foto: Thinkstock)