Nieuws

Hou de koeien koel

Bij een temperatuur van boven de 21°C. kan hittestress optreden bij koeien. De melkproductie gaat achteruit. Je kunt koeien koelen met ventilatie of verneveling. Nu er steeds meer hete dagen komen, groeit de belangstelling bij melkveehouders.

Hittestress komt steeds vaker voor bij koeien, schrijft vakblad Veeteelt in het artikel 'Het wordt steeds heter'. Hittestress ontstaat door een combinatie van een te hoge temperatuur en een te hoge luchtvochtigheid. De melkproductie loopt terug. Jules Dessing, student bij HAS Hogeschool in Den Bosch, berekende in opdracht van Stalbouw.nl dat hittestress kost zo'n 270 euro per koe kan kosten.

CowWellness

Met nieuwe stalconcepten, dwarsventilatie of verneveling kun je koeien koelen. De CowWellness-stal is zo'n nieuw stalconcept. In de stal is veel aandacht voor het stalklimaat. Ventilatoren koelen die lucht die door de dichte stal verspreid wordt. De temperaturen schommelen er tussen de 6 en 21°C. En een luchtwasser met methaanbreker reduceert de ammoniakemissie met 90 procent en de methaanuitstoot eveneens 90 procent.

In zo'n stal heb je minder gezondheidsproblemen. De koeien geven er 15% meer melk, aldus het vakblad. Er zijn nu een paar CowWellness-stallen gebouwd in Duitsland, België en enkele andere Europese landen. Maar in Nederland is er nog wat weerstand tegen de dichtheid van de stal. Toch groeit de belangstelling voor stalklimaat, schrijft Veeteelt.

Hittestress

Er komen bij stalbouwers meer vragen over klimaat en ventilatie. Wat mogelijk meespeelt, is het groeiend besef dat het steeds heter wordt. 2016 was in Nederland een van de warmste zomers in honderd jaar, aldus het KNMI. Veel melkveehouders kregen vanaf juli en augustus door de warmte te maken met een terugval in de melkproductie.

Koelen is dus zinvol tegen hittestress. Dakisolatie kan helpen de warmte buiten te houden. Je kunt koelen door te vernevelen, maar ventilatie lijkt meer effectief.

(Bron foto: Shutterstock)