Nieuws

Houderijconditie van invloed op karkaskwaliteit

De fokwaardeschatting geeft een aardige indicatie voor de prestaties van beren. Voer verandert daar weinig aan, de omstandigheden waarin ze gehouden worden heeft wel invloed op de karkaskwaliteit.

Dit blijkt uit een IWT-onderzoeksproject* van de KU Leuven en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Vakblad Management & Techniek beschrijft de diverse onderzoeken die lopen en zijn afgerond binnen het project.

Gekeken is naar de betrouwbaarheid van de fokwaardeschatting: presteren beren in de praktijk (overal ander voer en andere omstandigheden) ook zo goed? En onderzocht is hoe belangrijk, economisch gezien, de keuze voor de eindbeer is. Verder loopt onderzoek naar het bepalen van het beste slachtgewicht.

Voer

In het artikel De juiste beer op het juiste voeder? is te lezen dat globaal kan worden vastgesteld dat de rangschikking van beren niet verandert op verschillende voederniveaus. Wel wordt verondersteld dat het voederen op een hoog energetisch niveau een goede keuze lijkt, 'zodat alle dieren hun genetisch potentieel tot uiting kunnen brengen'. Betreffende de omstandigheden waarin beren gehouden worden, lijken meer voordelen te behalen.

Omgeving

Zo is in het artikel De juiste beer voor elk bedrijf te lezen dat er grote variaties zijn in dagelijkse groei tussen de bedrijven waarop de proeven zijn uitgevoerd. (De verschillen tussen de proefbedrijven zitten in diverse factoren, waaronder zeugenlijn, voeder, stal en geslacht). Het artikel sluit af met de opmerking dat het opstarten van een systeem om gegevens te verzamelen op praktijkbedrijven een volgende stap is. Via die weg kan de betrouwbaarheid van de fokwaardeschatting worden verhoogd.

Eindbeer 'maakt het verschil'

In het artikel Tot 10 euro extra per vleesvarken met goede eindbeer staat wel dat de invloed van de omgeving beperkt is. Het is vooral de eindbeer die het verschil kan maken: tusen winst en verlies. Management & Techniek: 'Eerder onderzoek van het ILVO vond een verschil van 7 euro per afgeleverd vleesvarken bij het gebruik van sperma van 2 verschillende eindberen'. Verder wordt gesteld dat de eindbeer niet enkel de prestaties van de vleesvarkens beïnvloedt, maar dat hij ook een wezenlijke invloed kan uitoefenen op de reproductieresultaten.


Rekentool optimaal slachtgewicht

Het artikel ILVO helpt bij bepalen optimaal slachtgewicht tenslotte, beschrijft onderzoek dat moet resulteren in een rekeninstrument waarmee het slachtgewicht nauwkeurig kan worden geoptimaliseerd. En ook dat kan in de huidige tijd veel verschil maken: 'De marges zijn klein. Daardoor heeft de minste technische wijziging in het productieproces al een vrij groot effect op de uiteindelijke economische bedrijfsprestaties'. De genoemde rekentool belooft veel sommen te bevatten: 'Eén ding is nu al duidelijk: hét economisch beste slachtgewicht hangt af van verbazend veel factoren'.


* IWT: agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie


(Bron foto: Thinkstock)