Nieuws

Hout oogsten met online geografische informatie

Met de website boswaarden.nl die gebruik maakt van geografische informatie kunnen medewerkers veldinventarisaties voor houtoogst uitvoeren. Zo kan op een gebiedskaart worden aangegeven waar zich bijvoorbeeld een holenboom bevindt. Er bestaat zowel een desktop- als een mobiele versie.

Boswaarden.nl is een project van de student Tim Lemmerlijn, uitgevoerd in het kader van zijn minor Ruimtelijke Informatie Technologie aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp. Met dit project won hij de Esri Nederland Young Scholars Award 2014. Met de award wil Esri* (leverancier van GIS-technologie; geografische informatiesystemen) de ‘bijzondere band tussen onderwijs, onderzoek en Esri zelf’ benadrukken.

Boswaarden

Boswaarden.nl is ingericht voor (veld)medewerkers, beheerders en aannemers; de houtoogstketen. Via de site kan worden ingezoomd op een gewenst gebied en met de legenda kunnen punten/waarden worden gemarkeerd die in verband met houtoogst van belang zijn.

Naast diverse flora- en fauna-elementen (denk naast holenboom aan dassenburcht en poelen) zijn dat type gebied, paden waar gedund moet worden, houtstapel- en parkeerplaatsen, diverse recreatie-elementen (zoals banken, informatiezuilen en kunstobjecten) en legenda voor QD beheer; een vorm van natuurgericht bosbeheer (kwalificeren – dimensioneren). Zo kan bijvoorbeeld een toekomstboom worden aangemerkt.

Toekomstboom

Op de afzonderlijke elementen kan worden ingezoomd en er kunnen bijlagen aan worden toegevoegd. Zo is in een reeds door Lemmerlijn ‘ingekleurde’ kaart te zien dat een Japanse Lariks in het oostelijk deel van het gebied een toekomstboom is met als opmerking dat deze tot 9 meter moet worden opgesnoeid. Overige informatie die kan worden toegevoegd, is bijvoorbeeld de naam van de medewerker, of de boom beschadigd is, of deze moet worden vrijgezet, enzovoorts.

Data beter benutten

Boswaarden.nl, gebaseerd op de ArcGIS Online-toepassingen van Esri, is door Esri Nederland tot winnaar verkozen, omdat het gedegen is uitgewerkt en goed is gepresenteerd. ‘Daarnaast is vanuit de techniek naar de toepassing gewerkt en in een relatief kort tijdsbestek gerealiseerd. De kracht van het platform is bij dit project ingezet’, meldt Esri in een nieuwsbericht.

In hetzelfde nieuwsbericht legt Lemmerlijn uit wat zijn product globaal kan: ‘Het eindproduct, bestaande uit de web-applicaties op boswaarden.nl biedt de mogelijkheid om data beter te benutten in de houtoogstketen. Door integratie met GPS op de smartphone of tablet is het mogelijk om op locatie door de bomen het bos te zien’.

* Het is voor de derde keer dat Esri de award organiseert. De winnende student mag deelnemen aan het wereldwijde programma. Met haar diensten streeft Esri ernaar, zo meldt zij op haar site, dat meer gebruik wordt gemaakt van geografische informatie. Dit zou leiden tot een beter begrip van de wereld en het nemen van betere besluiten.


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(1)