Nieuws

Houtgestookte glastuinbouw

Om de energiedoelstellingen voor 2020 te halen moet de glastuinbouw in hoog tempo overstappen op de inzet van duurzame energie. Een houtgestookte warmtekrachtkoppeling (wkk)-centrale is een duurzame oplossing, schrijft vakblad KAS magazine.

De glastuinbouwsector heeft in 2014 met de overheid in een meerjarenafspraak vastgelegd dat de glastuinbouw moet verduurzamen. Zo moeten nieuwe kassen vanaf 2020 klimaat neutraal zijn en moeten bestaande kassen met de helft van de fossiele brandstoffen toekunnen. In 2050 zou de glastuinbouwsector een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening moeten hebben. Het rapport 'Duurzame Energie 2030' van Urgenda gaat nog een stapje verder. Daarin is een actieplan opgenomen om in 2030 tot een betaalbaar energiesysteem te komen zonder gebruik te maken van olie, kolen en gas en zonder CO₂-uitstoot.

Houtstook

Houtstook in kassen is de oplossing vindt HoSt directeur Herman Klein Teeselink die bio-energie installaties levert. In het artikel 'Glastuinbouw is rijp voor houtgestookte wkk' legt hij uit waarom de houtgestookte warmtekrachtkoppeling (wkk)-centrales in kassen een goed alternatief zijn voor de warmte- en elektriciteitsvoorziening. Die centrales werken efficiënt. Bij een warmteafgifte van 60°C hebben die centrale een elektrisch rendement van 25%.

Voldoende hout

Volgens Klein Teeselink hoeven telers niet bang te zijn dat er niet genoeg hout is: 'Dat is er in overvloed'. Door het onderhoud van bossen in Gelderland alleen al, komt jaalijks genoeg hout vrij om twaalf centrales non-stop te laten draaien, zegt hij. Zijn bedrijf richt zich met installaties op telers met een bedrijfsoppervlakte van minimaal 10 hectare, Paprikakweker Jaap Vink in het Friese Beetgum is zo'n teler die al bijna tien jaar werkt met een houtgestookte wkk-centrale. Voor 11 ha verstookt hij dagelijks zo'n 160 kuub houtchips. In tijden met een hoge gasprijs heeft hem dat veel kostenbesparing opgeleverd.

Subsidie

Omdat de het ministerie van Economische Zaken afgelopen zomer bekend maakte dat er 100 miljoen euro beschikbaar voor energietransitie, is de overstap voor glastuinders er makkelijker op geworden, denkt Klein Teeselink. Die subsidie kan net het steuntje in de rug zijn om in een houtgestookte wkk-centrale te investeren.

(Bron foto: Thinkstock)