Nieuws

Hygiëne voorkomt uierontsteking bij koeien

De kans op uierinfecties door bacteriën wordt sterk beïnvloed door hygiëneomstandigheden. Zorgen voor een schone omgeving is daarom belangrijk. Dat geldt ook voor koeien in de weide.

Mastitis of uierontsteking kan worden veroorzaakt door bacteriën als Escherichia coli, Klebsiella en Streptococcus uberis. Die bacteriën zitten bijvorobeeld in mest, strooisel of in grond. Koeien die op vervuilde ligplekken liggen, kunnen besmet raken. Ook looppaden of vuile melkstallen kunnen een rol spelen bij de infectie.

Hygiënescore

De infectiedruk voor mastitis kun je aflezen aan hygiënefactoren, aldus de Gezondheidsdienst voor Dieren in een artikel over uiergezondheid. Vuilere koeien hebben een hogere kans op mastitis. Om de hygiëne te verbeteren, kun je gebruik maken van een hygiënescore. In het artikel worden aandachtspunten genoemd zoals schone en droge ligplaatsen, een goed stalklimaat, en een schone weide zonder natte plekken of looppaden.

Je kunt de hygiëneomstandigheden ook aflezen aan het melkcelgetal. Ligt het tankcelgetal boven 250.000 cellen per milliliter, dan scoren vijf keer zo veel koeien met een hygiënescore 4. Dat zijn vuile koeien die een hogere risico lopen op op een uierinfectie.

Spenen

Een ander aspect zijn de spenen, want dat is de toegangspoort voor de bacteriën. Het slotgat en het tepelkanaal vormen de eerste barrière tegen de bacterie. Het tepelkanaal wordt gesloten door een kringspier en is dichtgekit door keratine. Die keratine verdwijnt tijdens het melken, zodat het tepelkanaal nog open staat net na het melken. Daarom moet je voorkomen dat koeien na het melken direct gaan liggen door vers voer aan te bieden.

(Bron foto: M W via Pixabay)