Nieuws

IDC laat zien dat innovatie werkt

Nieuwe ziekzoekapparatuur en de mogelijkheden van precisielandbouw zijn voorbeelden van innovaties die gerealiseerd zijn door het IDC in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en overheid

"Innovatie is belangrijk voor de sector," benadrukt wethouder Van der Bent, coördinerend wethouder voor de Greenport Duin- en Bollenstreek. "Goede samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid, kan de sector enorm helpen." Van der Bent sprak op 13 januari tijdens de opening van de stand van het Innovatie & Demonstratie Centrum voor Bollen en Vaste Planten uit Lisse (IDC) op dinsdag 13 januari tijdens tijdens de Mechanisatie Tentoonstelling van de Bollenstreek in de Expo Haarlemmermeer.

Ziekzoeken

Het IDC liet zien wat samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid oplevert. Gedemonstreerd werden onder meer het gebruik van nieuwe ziekzoekapparatuur en de mogelijkheden van precisielandbouw, voorbeelden van innovaties die voor kwekers voordelen op kunnen leveren.

De Greenport Duin- en Bollenstreek zet zich in voor een toekomstbestendige sierteelt in de Greenport. In 2012 hebben de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Teylingen het initiatief genomen om de innovatieve kracht van de regio te versterken. Daartoe is medio juni 2012 een economische agenda opgesteld: Koersdocument 2012-2015 voor de Greenport Duin- en Bollenstreek.

Ruimte voor Innovatie

Barry Looman, werkzaam bij Wageningen University en projectleider van het IDC, gaf aan dat er nog ruimte is voor nieuwe innovatieprojecten. Ondernemers met ideeën kunnen zich bij haar aanmelden. "Maar iedereen is ook welkom bij onze volgende activiteit, de Kennisarena Energie op 13 februari aanstaande", aldus Looman. "Hier laten we zien welke mogelijkheden de nieuwste energietechnieken voor kwekers bieden".


(Bron foto: Jan Nijman)