Nieuws

Ideeën voor verduurzaming voedselproductie

Om de productie van voedsel te verduurzamen zet het Sustainability Consortium (TSC) zich in om de duurzaamheid van producenten in kaart te brengen. In een brochure worden ideeën van TSC over verduurzaming van bedrijven en ketens besproken.

Voedselproductie veroorzaakt uitstoot van broeikasgassen, watergebruik en verlies van tropisch bos. Met de bevolkingsgroei zal dit alleen maar meer worden. Daarom moeten we de productie en het (her)gebruik van deze goederen verduurzamen.

The Sustainability Consortium (TSC)

The Sustainability Consortium (TSC) zet zich in om de duurzaamheid van producenten in kaart te brengen en te verbeteren. TSC is een wereldwijde non-profitorganisatie waarin bijna honderd bedrijven, ngo’s en onderzoeksinstellingen samenwerken.

TSC heeft nu een systeem ontwikkeld voor het meten van duurzaamheid van producten. In de brochure 'Survival of the most sustainable' worden ideeën over hoe TSC bedrijven en ketens verder kunnen verduurzamen besproken.

Vragenlijsten

Veel duurzaamheidsprojecten kijken maar naar een klein stuk van de keten. Zeker als bedrijven verschillende leveranciers hebben is het moeilijk te achterhalen hoe duurzaam de producten zijn. Door middel van korte vragenlijsten wordt gekeken naar de duurzaamheid in de keten. De vragenlijsten zijn wereldwijd geharmoniseerd, wat betekend dat alle afnemers dezelfde vragen naar hun leveranciers sturen. Leveranciers hoeven dan nog maar één vragenlijst in te vullen voor meerdere afnemers. Dit maakt het voor bedrijven eenduidiger om te werken aan verbetering van hun producten.

Duurzaam produceren

Voor duurzaam produceren heb je alle schakels in de keten nodig. De deelnemende bedrijven hebben op de korte termijn een groot aantal (technische) duurzaamheidsmaatregelen genomen en een deel daarvan is rechtstreeks het gevolg van het project. Dat gaat van het gebruik van vrachtwagens met een lager energieverbruik tot het verminderen van verpakkingsmateriaal.  

(Bron foto: Shutterstock)

Dossier

(1)