Nieuws

IJsmakers willen beter koeienwelzijn in EU

Samen met een aantal dierenbeschermingsorganisaties zet ijsmaker Ben en Jerry’s zich in voor meer dierenwelzijn voor Europees melkvee. Zo wordt er een campagne gestart om minimaal een miljoen handtekeningen te verzamelen ten behoeve van Europese welzijnswetgeving voor melkvee.

Happy Cows

Samen met de dierenbeschermingsorganisaties Compassion in World Farming (CIWF) en de World Society for Protection of Animals (WSPA) is de bekende fabrikant van dure ijsjes, Ben en Jerry’s, een campagne begonnen om het welzijn van melkvee in de EU te verbeteren. Voor deze campagne is een website opgezet die te lezen is in 12 verschillende talen. Op de website is meer te vinden over het welzijn van melkvee in Europa. Op basis van verschillende studies in Europa wordt op de website gesteld dat er grote problemen zijn met het welzijn van melkvee. Genoemd worden gezondheidsproblemen als klauwaandoeningen en mastitis, een lage levensverwachting, slechte  huisvesting en vermindering van de mogelijkheid tot weidegang.

Europees burgerinitiatief

Sinds april dit jaar bestaat in Europa de mogelijkheid dat burgers kunnen vragen om een wetsvoorstel over een onderwerp dat voor hen belangrijk is. Voor een dergelijk Europees Burgerinitiatief zijn de handtekeningen van minimaal een miljoen burgers uit tenminste 7 lidstaten nodig. Een dergelijk burgerinitiatief is in mei van dit jaar ingediend ten behoeve van wetgeving ter verbetering van welzijn van melkvee. Het initiatief richt zich op het creëren van doelgerichte wetgeving die betrekking heeft op vier belangrijke welzijnsgebieden van de koe op basis van de EU-Welfare Quality® principes: goede huisvesting, goede gezondheid, goede voeding, normaal gedrag. Ben en Jerry’s, CIWF en WSPA steunen het initiatief met een bedrag van bijna 350.000 euro. Op de website ter ondersteuning van de campagne is de tekst van het voorstel te lezen. Via de website kan een formulier gedownload worden waarmee het initiatief ondersteund kan worden.(Bron foto: Wageningen UR)