Nieuws

Impact oorlog Oekraïne op Nederlandse visserij

Kabeljauw (©Pixabay)
(Kabeljauw (©Pixabay))
Samenvatting
  • Onderwerp
    Oorlog Oekraïne
  • Interessant voor
    Visserij
Bekijk de bronnen
Op verzoek van het Ministerie van LNV is onderzocht wat de effecten voor de Nederlandse agrosectoren kunnen zijn door de oorlog in Oekraïne. In het rapport wordt gekeken naar de gevolgen voor de komende 6 maanden. Het gaat hierbij om knelpunten in aanvoer, afzet, beschikbaarheid en knelpunten door stijgende prijzen.

Wageningen Economic Research publiceert een rapport waarin uitgebreid wordt beschreven wat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn voor landbouw en visserij. Alle sectoren komen aan bod in het rapport. In dit artikel beschrijven we de belangrijkste knelpunten voor de visserij.

Voedselzekerheid Nederland niet in gevaar

Het rapport stelt als algemene conclusie dat de voedselzekerheid in Nederland niet in gevaar komt. Elders in de wereld kan dit wel het geval zijn, vooral in landen die sterk afhankelijk zijn van de graanimporten uit Rusland en Oekraïne.

Hogere energieprijs raakt alle sectoren

In alle sectoren binnen de landbouw en visserij zijn de gevolgen van de hoge energieprijzen te merken. Door duurdere energie stijgen prijzen van diesel, gas, elektra, gewasbeschermingsmiddelen, voer, kunstmest etcetera. Dit betekent dat de druk op het inkomen van individuele ondernemers verder oploopt.

Ook de toeleverende en de verwerkende industrie heeft te maken met de duurdere energie, waardoor hogere prijzen kunnen worden berekend aan de afnemende bedrijven. Tot nu toe zien we een aarzeling bij retailers om consumentenprijzen te verhogen, waardoor er meer prijsdruk op de rest van de keten komt te staan.

Hoge energieprijzen en kottervisserij

De Nederlandse kottervisserij gebruikt actieve vismethoden en daardoor veel energie. Een deel van de schepen blijft al aan wal. Toch waren er schepen die uitvoeren om het personeel vast te houden, bij niet uitvaren stappen zij namelijk over naar een ander schip of ander werk. Een deel van de schepen heeft langlopende contracten voor de inkoop van brandstof en ervaren nu nog geen hinder van de stijgende prijzen.

Alle vis van de kottersector wordt bij de afslag verkocht en daar bepalen vraag en aanbod de prijs. Het gedaalde aanbod doordat schepen niet uitvaren kan tot hogere prijzen leiden, maar het is de vraag of hiermee de gestegen kosten van aanvoer gedekt worden.

Visverwerkende industrie: aanvoer en marge onder druk

Voor de visverwerkende industrie zijn er directe gevolgen omdat de Nederlandse visverwerking een grote hoeveelheid van de vis uit Rusland haalt, dit geldt met name voor kabeljauw.

Daarnaast zien verwerkers hun marge verdampen als de prijs van hun grondstoffen sterk wordt verhoogd. Zij zullen dus moeten zoeken naar alternatieven. En naar manieren om de hogere kosten door te berekenen. Hoe dit daadwerkelijk vorm krijgt zal de komende weken duidelijk worden. Pas dan zijn de effecten te duiden voor de verschillende schakels in de keten.

Bronnen

(1)