Nieuws

Import drukt stempel op voetafdruk consumptie

De voetafdruk -milieudruk door consumptie- wordt in ons land mede bepaald door import. Zo is de binnenlandse koolstofvoetafdruk tussen 1995 en 2011 wel afgenomen, maar namen de emissies in het buitenland toe.

Per saldo is de koolstofvoetafdruk (van de Nederlandse consumptie) in de periode 1995-2008 geleidelijk toegenomen van 248 tot 276 Megaton CO2-equivalenten. De landvoetafdruk -productie grondstoffen en productie voor consumptie- is per saldo wél gedaald. 'Na een gestage toename in de jaren negentig is sinds 2000 de landvoetafdruk van de Nederlandse consumptie gedaald', is te lezen in het rapport Trends in Nederlandse voetafdrukken van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Landvoetafdruk

De 'daling' betreffende de landvoetafdruk is vooral het gevolg van minder landgebruik voor houtproducten en papier. Wordt alleen naar voedsel gekeken dan is de voetafdruk min of meer constant gebleven. 'Enerzijds neemt de consumptie toe en anderzijds worden in de landbouw hogere opbrengsten gerealiseerd waardoor minder land nodig is voor de voedselproductie'.

Betreffende import meldt het Planbureau voor de Leefomgeving dat Nederland een aparte positie inneemt: 95 procent van de landvoetafdruk wordt veroorzaakt door importen. 'Een belangrijk deel van het landgebruik binnen Nederland wordt gebruikt voor productie voor de uitvoer. Als gevolg daarvan moet Nederland relatief veel importeren om aan de binnenlandse consumptie te voldoen. Bij omringende landen is het aandeel binnenland in de orde van 20 tot 25 procent en voor de EU27 totaal is dit ongeveer 50 procent.

Emissies en biodiversiteit

Ook de koolstofvoetafdruk gaat over grenzen: 'Nederland is een relatief klein land en de Nederlandse economie is heel open. Net als in Denemarken is meer dan de helft van de koolstofvoetafdruk gerelateerd aan importen'. Naast de koolstof- en landvoetafdruk zijn in het rapport gegevens te vinden over de biodiversiteits-, grondstoffen-, water-, stikstof- en ecologische voetafdruk. Over eerstgenoemde meldt het planbureau: 'De totale Nederlandse biodiversiteitsvoetafdruk is vanaf 1990 tot 2000 toegenomen met 11 procent en daarna weer afgenomen met 6 procent in de periode tot 2010'.

Vergelijking buitenland

Verder zijn in de uitgave van het planbureau vergelijkingen opgenomen met het buitenland. Algemeen kan gesteld worden dat de consumerende Nederlander met zijn koolstof- en landvoetafdruk ruim boven het wereldgemiddelde zit. En binnen de Europese Unie staat Nederland veelal in de top 10 van lidstaten met de hoogste voetafdruk per persoon. Alleen voor grondstoffen is dit niet het geval.

(Bron foto: Pixabay)