Nieuws

In 2016 meer voedselinfecties

In 2016 waren er meer geregistreerde uitbraken van voedselinfecties en vergiftigingen dan in 2015. Het aantal voedselgerelateerde uitbraken en zieken lag bijna 50% hoger dan in 2015. Het Norovirus was de belangrijkste veroorzaker van voedselinfecties.

In 2016 werden door de GGD’en en de NVWA in totaal 594 uitbraken met 2731 zieken van voedselinfecties en -vergiftigingen bij het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM geregistreerd, zo meldt het RIVM in het jaarlijkse rapport 'Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland'. Het aantal uitbraken en aantal zieken was in 2016 bijna 50% hoger ten opzichte van 2015. Toen waren er 406 uitbraken met 1850 zieken.

Norovirus

De belangrijkste veroorzaker van de voedselgerelateerde uitbraken was het Norovirus, gevolgd door Salmonella en Campylobacter. Uit het rapport blijkt dat het aantal norovirus-uitbraken met 25 meldingen in 2016 wel 10 meldingen hoger lag dan in 2015, terwijl het aantal meldingen van Salmonella- en Campylobacter-uitbraken gelijk bleef.

Cijfers

De cijfers zijn afkomst van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD). Zij registreren en onderzoeken voedselinfecties en -vergiftigingen. De NVWA richt zich op het voedsel terwijl de GGD zich richt op personen. Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM bundelt deze gegevens en analyseert ze zodat je een beter inzicht krijgt in oorzaken van voedselgerelateerde uitbraken.

Opvallend in 2016 was de toename in gemelde uitbraken, meldt het rapport. Het vaker voorkomen van het norovirus in 2016 zou een deel van die toename kunnen verklaren. De opstellers van het rapport merken op dat de getallen een onderschatting zijn van de werkelijkheid. Lang niet iedereen meldt zich na een voedselvergifiting bij een huisarts of neemt contact op met de NVWA.

(Bron foto: Thinkstock)