Nieuws

In 2017 230.000 amfibieën veilig overgezet

Naar schatting zijn er in Nederland zo'n 125 paddenwerkgroepen die zich in het voorjaar inzetten om padden en andere amfibieën veilig over de weg te brengen. In 2017 zijn er zo'n 230.00 amfibieën in veiligheid gebracht.

De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij padden (en andere amfibieën) van hun winterverblijven naar het water trekken om zich voort te planten. De paddentrek vindt plaats in de periode februari tot april. De temperatuur speelt een belangrijke rol in de trek. De gewone pad trekt al bij een minimumtemperatuur van 6°C, salamanders soms bij nog lagere temperaturen. Hoe hoger de temperatuur, hoe groter de trek. Naast de temperatuur, speelt ook de luchtvochtigheid een rol. Amfibieën hebben een waterdoorlaatbare huid en zijn daarom gevoelig voor uitdroging. Ze trekken daarom het liefst tijdens vochtig weer.

230.000

Omdat de amfibieën bij de trek wegen oversteken, worden ze makkelijk een verkeersslachtoffer. Vrijwilligers vangen padden daarom op en zetten ze veilig over. In 2017 hebben 69 werkgroepen gezamenlijk 126.030 amfibieën overgezet, zo blijkt uit het rapport van Padden.nu. 2017 is daarmee een gemiddeld jaar, dat is iets meer dan in 2016 toen er 123.670 overgezette amfibieën werden geteld. Omdat er in Nederland zo'n 125 paddenoverzetgroepen actief zijn, komen de opstellers van het jaarverslag tot een getal van 230.00 amfibieën die in 2017 veilig naar de overkant zijn geholpen.

Padden

Het merendeel van de overgezette dieren waren gewone padden: 95.756. Op de tweede plaats staat de bruine kikker met 13.997 overgezette dieren. En de kleine watersalamander is derde in de ranglijst met 10.783 dieren. Uit het rapport blijkt dat het grootste aantal amfibieën in 2017 tussen 14 maart en 20 maart trekt. In deze periode worden meer dan 48.322 amfibieën overgezet. De piek lag in 2017 op 18 maart met 11.845 overgezette amfibieën. Die aantallen worden sterk bepaald door de gewone pad. De andere soorten vallen qua aantallen in het niet.

Piek

De winter was in 2017 vrij zacht. De eerste gewone pad werd daarom al op 3 februari overgezet. In de weken daarna werden geen tot weinig gewone padden meer gezien. In de periode20 tot 23 februari worden de eerste grote aantallen overgezet. Daarna volgt een periode met weinig trek. Op 4 maart volgt een piek met circa 6.000 overgezette padden. Daarna is het rustig, tot 14 maart. De grootste piek ligt op 18 maart met 9.936 overgezette padden. In het rapport zijn ook getallen opgenomen voor het aantal overgezette rugstreeppadden, groene kikker, bruine kikker, heikikker, watersalamander, Alpensalamander en watersalamander.

(Bron foto: Pixabay)