Nieuws

In 2018 11 procent minder bestrijdingsmiddelen verkocht

De verkoop van de hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen was in 2018 11,2% lager dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2018 bedroeg de afzet 9,4 miljoen kg werkzame stof. In de vier jaren er voor schommelde die hoeveelheid rond de 11 miljoen kg.

Sinds 2011 fluctueert de hoeveelheid van de verkochte chemische bestrijdingsmiddelen tussen de 9,4 miljoen en 11,4 miljoen kilo werkzame stof. In 2018 was die hoeveelheid lager dan in alle jaren ervoor. Het grootste deel van de verkochte middelen (46%) wordt ingezet voor de bestrijding van schimmels en bacteriën, 32% voor de bestrijding van onkruiden. 20% zijn overige middelen, zoals grondontsmettingsmiddelen en minerale oliën. 3% van de middelen zijn voor bestrijding van insecten en mijten.

Minder fungiciden

De verkoop van schimmelbestrijdingsmiddelen lag met 4,29 miljoen kilo in 2018 9,2% lager dan het jaar ervoor. Ook de verkoop van de hoeveelheid insecticiden en grondontsmettingsmiddelen lag in 2018 met 1,87 miljoen kilo werkzame stof 20% lager dan het jaar ervoor. Maar de hoeveelheid verkochte herbiciden voor de bestrijding van onkruiden of loofdoding was met 2,6% gestegen tot 2,98 miljoen kilo werkzame stof.

In het persbericht gaat het CBS in op de verkoop van middelen als mancozeb en glyfosaat, die de laatste tijd maatschappelijk sterk in de belangstelling staan. De verkoop van het fungicide mancozeb is in 2018 met bijna 10% gedaald naar 2,2 miljoen kilogram werkzame stof. En de verkoop van het herbicide glyfosaat is in 2018 met ruim 16% gedaald naar 0,8 miljoen kilogram werkzame stof.

Europa

In het bericht worden de cijfers vergeleken met de verkochte hoeveelheid middelen in Europa. Spanje en Frankrijk nemen met elk 19% het grootste deel van de afzet van gewasbeschermingsmiddelen voor hun rekening, daarna volgen Italië en Duitsland met respectievelijk 15 en 13%. Deze vier landen, die 46,3 % van het Europese landbouwareaal in beslag nemen, zijn verantwoordelijk voor twee derde van de afzet. Nederland beslaat ongeveer 1% van het Europese landbouwareaal. De verkoop van bestrijdingsmiddelen was in 2018 2,8% van de totale Europese afzet.

(Bron foto: Milesl via Pixabay)