Nieuws

In 2020 minder overlast door eikenprocessierups

Samenvatting
  • Onderwerp
    Eikenprocessierups
Bekijk de bronnen
Het aantal mensen dat zich in de zomer van 2020 bij de huisarts meldde met door de eikenprocessierups veroorzaakte klachten, lag lager dan in 2019, blijkt uit een Facsheet van onderzoeksinstituut Nivel. Dat gegeven sluit aan bij de populatiedruk met nesten, die ook lager lag dan in 2019.

In de zomer van 2019 was er veel overlast door de eikenprocessierups. Blootstelling aan de brandharen van de rups gaat gepaard met huid-, oog- en ademhalingsklachten. Je krijgt er vervelende jeuk en bultjes van, maar het kan ook zorgen voor pijn of blijvende gezondheidsschade, bijvoorbeeld oogletsel. Uit gegevens die Nivel verzamelde, blijkt dat de overlast door de eikenprocessierups in de zomer van 2020 wat minder groot was dan in 2019. Nivel baseert die conclusie op de wekelijkse melding van zo'n 350 huisartsenpraktijken via Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Twee pieken

Nivel verzamelt en analyseert gegevens die vastgelegd worden in elektronische patiëntendossiers. Voor de periode van mei tot en met september 2020 heeft Nivel in de database specifiek gekeken naar het aantal mensen dat de huisarts bezocht vanwege problemen met de huid, ogen of allergische klachten. Uit die gegevens blijkt dat er in de zomer van 2020 twee pieken te zien waren: in de week van 22 tot 28 juni en in de week van 17 tot 23 augustus. Die pieken lagen veel lager dan in 2019, zo is te lezen in de factsheet.

Brandharen

De tweede piek in augustus volgde net na een hittegolf van 5 tot 17 augustus 2020. Hitte kan ook voor huidklachten zorgen, mogelijk was dit een oorzaak voor de piek in augustus 2020. Dat de overlast in 2020 minder groot was dan in 2019 past ook bij het feit dat de populatiedruk met nesten met eikenprocessierupsen in de eikenbomen veel lager was dan in 2019. Mogelijk was de overlast lager omdat veel gemeenten in 2020 vroegtijdig actief bezig waren rupsen te bestrijden en te beheersen, wat als gevolg had dat er minder blootstelling was aan vrijkomende brandharen.

(Bron foto: Kleuske, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Bronnen

(3)