Nieuws

In België meer plaats voor groen in de stad

Meer groen in de stad is gewoon noodzakelijk vindt de Vlaamse Confederatie Bouw. Daarom zie je in België steeds vaker voorbeelden van vergroening, niet alleen in de stad maar ook bij bedrijventerreinen bijvoorbeeld.

Er is een trend naar vergroening. Dat bleek tijdens een studiemiddag Stedelijke Landschappen die de Vlaamse Confederatie Bouw in juni 2019 organiseerde. Directeur Marc Dillen zegt in een artikel in vakblad Sierteelt&Groenvoorziening dat de bouwsector op een goede manier bezig is met vergroening. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat sinds 1997 geldt - ook wel de betonstop genoemd - helpt daarbij.

Dat plan is een weerslag van de visie van de Vlaamse overheid voor de openbare ruimte: stedelijke gebieden, buitengebieden en bedrijventerreinen. In dat plan geeft de overheid aan hoe het best me de ruimte kan worden omgegaan. De groene en openbare ruimte moet zoveel mogelijk bewaard blijven. Het gevolg ervan is dat er nu minder ruimte gebruikt wordt voor 'harde bestemmingen' aldus Dillen.

Groene stad

In het artikel worden diverse voorbeelden genoemd waarbij groen ingebed wordt in de bebouwde omgeving. Bewoners van de stad hebben behoefte aan een groene omgeving, zegt Peter Cokelaere van de stad Mechelen. Je ziet het aan de drukte in de Mechelse Kruidtuin, het grootste openbare park midden in het centrum van de stad. Bij mooi weer kun je er over de koppen lopen. Ook elders in de stad is er aandacht voor extra groen bij bouwprojecten. Zo wordt er in Mechelen een futuristisch parkeergebouw gebouwd. Op het openbare dakterras bovenop de parkeertoren is veel ruimte ingepland voor bomen en hagen.

Niet alleen binnen de stad is er aandacht voor vergroening. Ook bedrijventerreinen kun je meenemen in die ontwikkeling. Zo werd bij een bedrijventerrein bij Antwerpen, door meer geconcentreerde bebouwing, ruimte vrij gehouden voor kwalitatief groen dat aansluit op het groen in de naastgelegen Hobokense Polder.

Groene tuinen

Ook particulieren kunnen een bijdrage leveren vindt Aurelie De Smet van het 'Kenniscentrum tuin+', verbonden aan de Erasmushogeschool in Brussel. 9% van de oppervlakte in Vlaanderen bestaat uit particuliere tuinen. Tuineigenaren zouden bij de inrichting van hun tuin bij ontwerp en plantenkeuze rekening kunnen houden met met het landschap rond hun tuin. En op straatniveau kunnen kunnen plantvakken en gemeenschapstuinen eilandjes van groen worden. Daarom is er ook taak voor de overheid om die ontwikkeling mogelijk te maken met regelgeving. De overheid moet zorgen dat het veel eenvoudiger is om projecten waarin groen en blauw verweven worden goedgekeurd te krijgen.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(5)