Nieuws

In gesprek voor natuurinclusieve landbouw

Voor het op gang brengen van natuurinclusieve landbouw is een cultuuromslag nodig bij ondernemers, overheid en andere betrokkenen. Die cultuuromslag is lastig. Door met elkaar in gesprek te gaan, kun je een verandering teweeg brengen, zo blijkt uit een gesprekkenronde van DuurzaamDoor.

De overheid vindt een natuurinclusieve landbouw belangrijk waarbij agrarisch ondernemers bij bedrijfsactiviteiten rekeninng houden met natuur op en rond hun bedrijf. Maar de overstap naar natuurinclusieve landbouw is niet makkelijk. In juli 2017 schreef staatssecretaris Martijn van Dam dat het 'De uitdaging is om natuur en biodiversiteit op een rendabele wijze te integreren in de bedrijfsvoering en voor natuurinclusieve landbouw de wisselwerking tussen ecologische en economische randvoorwaarden te zoeken en te benutten'.

De vraag is hoe je dat doet. Hoe integreer je activiteiten? Hoe maak je biodiversiteit rendabel? Wat maakt de verandering binnen het agrarisch systeem zo lastig? Hoe kun je zorgen dat natuurinclusieve landbouw groeit?

Verdiepingsgesprekken

Met die vragen in het achterhoofd organiseerde het programma DuurzaamDoor in opdracht van het ministerie EZ (nu LNV), drie regionale verdiepingsgesprekken. De in januari verschenen notitie 'Verhalender–WIJS!' doet verslag van die gesrpeksronde. Aan die gesprekken namen vertegenwoordigers van verschillende partijen deel uit de vijf o's: ondernemers, onderzoek, onderwijs, overheid en onderop (maatschappelijk initiatief). Steeds waren er twee agrarisch ondernemers m hun verhaal te vertellen over hun bedrijfsvoering.

Uit de notitie en het filmpje blijkt dat het tijdens de gesprekken voor de deelenmers niet makkelijk was uit hun eigen denkkader te stappen. De ervaring van de gespreksdeelnemers was dat de gesprekken energie brachten. De nieuwsgierigheid naar elkaar werd geprikkeld en het leidde tot respect voor elkaars inbreng.

(Bron foto: still YouTube-film )