Nieuws

Informatie bedrijfsmatig huisdieren houden

Op 1 juli 2014 is het Besluit houders van dieren (onderdeel van de Wet dieren) in werking getreden. Hier lees je per onderwerp waar je meer informatie vindt en waar je met vragen terecht kunt.

Bedrijfsmatig huisdieren houden en aanvragen UBN

Voor het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, opvangen en fokken van huisdieren gelden regels voor onder andere huisvesting, dierenwelzijn en vakbekwaamheid van de houder. Deze regels gelden voor alle huisdieren: vogels, reptielen, amfibieën, vissen, honden, katten en overige zoogdieren. De regels voor het fokken gelden ook voor hobbyhouders. De houder registreert de locatie van waaruit deze activiteiten nu worden uitgeoefend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl. Bij nieuwe activiteiten registreert de houder de locatie vóórdat hij de activiteiten start. Deze locatie krijgt dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Organisatoren van tentoonstellingen, beurzen of markten waar bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren plaatsvinden, melden het evenement twee weken vooraf bij de NVWA.

Bewijs van vakbekwaamheid

Is er sprake van bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren? Dan heeft de beheerder van de inrichting een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Een beheerder is diegene die verantwoordelijk is voor de activiteit. Als er na 1 juli 2014 gestart is met deze bedrijfsmatige activiteiten, dan is er vanaf 1 juli 2016 een beheerder met een bewijs van vakbekwaamheid aanwezig. Een beheerder van een voor 1 juli 2014 bestaande inrichting, heeft tot 1 juli 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid te krijgen. Bovenstaande termijn vanaf 1 juli 2016 én de overgangstermijn tot 1 juli 2020 m.b.t. het bewijs van vakbekwaamheid gelden niet voor honden en katten. Wanneer er bedrijfsmatige activiteiten met honden en katten worden verricht moet er vanaf het begin een beheerder met een bewijs van vakbekwaamheid aanwezig zijn in de inrichting.

Een certificaat of diploma van een erkende opleiding voldoet als bewijs van vakbekwaamheid. Deze opleiding is opgenomen in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Bij de opleider kan informatie worden verkregen of zij opleidingen aanbieden die recht geven op een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep die bedrijfsmatig wordt gehouden.

Regels voor verkoop en aflevering

Bij de verkoop en aflevering gelden de volgende regels:

  • Je mag dieren niet in een etalage houden of huisvesten.
  • Je mag geen dieren verkopen aan mensen jonger dan 16 jaar.
  • Als je een dier moet verpakken voor verkoop/aflevering, dan zorg je ervoor dat dit niet schadelijk is voor het welzijn of de gezondheid van het dier.
  • Je geeft aan de koper/ontvanger schriftelijke informatie mee over hoe hij het dier zo goed mogelijk kan verzorgen en je geeft de koper/ontvanger informatie over de gezondheidsstatus van het dier.

Meer informatie

Heb je vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl of neem telefonisch contact met het RVO op: 088 042 42 42.

(Bron foto: Jack Russell Terrier_Wikimedia-Redcaps)