Nieuws

Innovatie-agenda topsector Agri&Food 2016-2019

Het kabinet heeft negen topsectoren aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is, waaronder de agrifoodsector. Het Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Agri & Food (TKI Agri & Food), dat een onderdeel is van de Topsector Agri & Food, richt zich op het ontwikkelen en benutten van kennis en innovatie. In de innovatie-agenda 2016-2019 staan de speerpunten voor de komende jaren.

De Innovatieagenda 2016 - 2019 begint met uit te leggen wat de waarde van deze topsector is voor Nederland: "In totaal genereert de sector € 42 miljard aan toegevoegde waarde, waarvan € 29 miljard direct door de primaire productie, verwerkende industrie en toeleveranciers en € 19 miljard in de distributie, retail en horeca. Hiermee is Agri&Food de grootste economische sector van ons land en levert het een bijdrage van bijna 10% aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid. De sector staat aan de wereldtop: 12 van de 40 wereldwijd grootste Food-bedrijven hebben een vestiging of belangrijke R&D-activiteit in Nederland. Nederland is, na de Verenigde Staten, de tweede exporteur van agri- en food-producten ter wereld. De Agri&Food-sector is goed voor 13% van de Nederlandse export."

Kennis en innovatie

Om deze leidende positie te behouden en zelfs te versterken, zijn en blijven kennis en innovatie volgens de agenda heel belangrijk: "Om deze positie verder te versterken, zal Nederland dus moeten blijven investeren in kennis en innovatie om komende ontwikkelingen in de sector aan te kunnen en kansen hierin succesvol te kunnen benutten. Onze wereld staat namelijk voor een grote uitdaging. In 2050 zullen 9 miljard mensen gevoed moeten worden, die door de stijgende welvaart steeds meer gaan consumeren, terwijl grondstoffen als water, grond en energie steeds schaarser zullen worden."

Drie kansen, negen roadmaps

De focus ligt wat de agenda betreft op drie strategische kansen voor economische en maatschappelijke groei: 1. Meer met minder: innovaties in duurzame voedselsystemen voor de productie van meer hoogwaardig voedsel met minder gebruik van grondstoffen en leidend tot minder uitstoot. 2. Hogere toegevoegde waarde: ontwikkeling van nieuwe producten met meer toegevoegde waarde gericht op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak. 3. Internationaal leiderschap: systeemoplossingen op maat voor het internationale voedselvraagstuk voortbouwend op onze sterke exportpositie. De strategische kansen worden in de agenda uitgewerkt in 9 roadmaps voor diverse thema's en sectoren binnen Agri&Food.

(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(7)