Nieuws

Innovatie-agenda topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 2016-2019

Net als de andere landbouwtopsector Agri&Food, heeft ook de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een innovatie-agenda opgesteld voor de komende jaren.

In het document 'Uitvoeringsagenda 2016-2019. Bron voor Groene Economie. Wereldoplossingen voor werelduitdagingen', wordt aangegeven hoe het cluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een bijdrage wil (blijven) leveren aan de Nederlandse (kennis)economie. Volgens het document omvat Tuinbouw kassenbouw, productie, logistiek en collectie en is Uitgangsmaterialen alles van veredeling tot en met het leveren van jonge planten voor zowel land- als tuinbouwgewassen.

Wereldwijde vraagstukken

Daarnaast geeft de agenda weer hoe de topsector bijdraagt aan oplossingen voor vraagstukken als wereldwijde voedselvoorziening, verbetering van de gezondheid en het welzijn van de wereldbevolking, een leefbare verstedelijkte samenleving en beteugeling van de klimaatverandering. Oplossingen voor deze uitdagingen moeten leiden tot meer verdiencapaciteit en nieuwe verdienmodellen. Hierbij zoekt de topsector naar samenwerkingsmogelijkheden met andere topsectoren, met name Agri&Food, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Water.

Visiedocument

Volgens de topsector is het visiedocument 'Bron voor Groene Economie 2.0' het fundament onder de Uitvoeringsagenda. Hierin geeft de topsector zijn strategische visie voor de komende jaren. Het document bouwt voort op het vier jaar eerder geschreven ‘Bron voor Groene Economie’, maar houdt ook rekening met nieuwe ontwikkelingen en gewijzigde omstandigheden.

(Bron foto: Thinkstock)