Nieuws

Innovatie en kennisontwikkeling en Greenport Westland-Oostland

Het jaarverslag van de Zuid-Hollandse Greenport Westland-Oostland laat zien dat onderwijs, overheid en bedrijven en kennisinstellingen elkaar versterken. In deze Greenport werken partners aan innovatie van de glastuinbouwsector.

De Greenport Westland-Oostland (WO), een regionaal samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen, omvat de grootste internationaal opererende glastuinbouwcluster van Nederland. De Greenport heeft als ambitie de productiezekerheid en concurrentiepositie van de sector te behouden, kennis te ontwikkelen, bij te dragen aan groen, gezondheid en welbevinden en te werken aan een duurzame toekomst. De partners in de Greenport werken aan verschillende thema's, zoals het digitale jaarverslag 2016 laat zien. En binnen deze thema's zijn resultaten bereikt waarop de Greenport trots is.

Kennisagenda

Zo zet de Greenport zich in voor verspreiding van kennis voor ondernemers en studenten. Daarom is er samengewerkt met de Greenport Horti Campus, de Food Innovation Academy en Food for the Future. Om innovatie te bevorderen zijn er kennisbijeenkomsten met ondernemers geweest. Bovendien heeft de Greenport WO stappen gezet om met andere Greenports tot een landelijke kennisagenda te komen op het gebied van duurzaamheid, ketentransitie en biobased. De agenda moet aansluiten bij de ambities van de Topsectoren en de EU.

Onderwijs

In een filmpje vertelt Gert Kant, bestuursvoorzitter van Lentiz, wat er in vier jaar door bedrijven, overheid en onderwijs bereikt is. Zo zijn er fysieke plaatsen gekomen waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten. Het curriculum in beroepsopleidingen op mbo- en hbo-niveau is doorgelicht en er is een internationale Engelstalige opleiding ontwikkeld.

Er zijn meer interessante ontwikkelingen binnen de Greenport WO, zo is te lezen in het jaarverslag. Het thema gezondheid en geluk richt zich op verschillende thema's zoals gezonde voeding, groene gewasbescherming en biobased producten, denk aan ontwikkeling van ingrediënten voor smaakstoffen, cosmetica, medicijnen.

Andere thema's die in het jaarverslag uitvoerig belicht worden zijn agrologistiek, energie, gebiedsontwikkeling, water en internationalisering.

(Bron foto: Jan Nijman)

Links

(3)