Nieuws

Innovatie in Noord Holland Noord

Er is een grote betrokkenheid van ondernemers bij innovatieve projecten in de Greenport Noord Holland Noord. Het project Agrivizier heeft op verschillende manieren bijgedragen aan het innovatieklimaat in de regio.

Binnen het project Agrivizier dat in 2015 na vier jaar afgerond werd, zijn er op een aantal deelgebieden veel activiteiten georganiseerd. Uit het verslag van de evaluatiebijeenkomst blijkt dat er een reeks aan innovatieve projecten uitgevoerd zijn, zoals een projecten voor de ontwikkeling van een ziekzoekrobot, de ontwikkeling van de teelt van Quinoa of het Zuiderzeevarken, een regionaal regionaal varkensvleesconcept. In een filmpje over het Agrivizier-project zie je een aantal innovatieprojecten voorbijkomen.

Innovatie

Doel van het Agrivizier-project was de innovatie in de agribusiness in de kop van Noord Holland verder te ontwikkelen. Onderwijs, onderzoek en advies werken samen aan vragen van ondernemers. Het gaat om vragen die te maken hebben met vernieuwing en knelpunten in de agribusiness. Naast projecten, werden er themabijeenkomsten georganiseerd. Ruim honderd ondernemers participeerden in het project, veelal waren dat ondernemers uit het netwerk van de samenwerkende partners. De uitdaging om het innovatieklimaat in de regio verder te versterken - zo is te lezen in het rapport - is de betrokkenheid van meer ondernemers te vergroten. Daarvoor komt het rapport met een aantal aandachtspunten.

Kennisuitwisseling

Zo moet er meer aandacht zijn voor communicatie binnen netwerken van deelnemende partners en is kennisontwikkeling en kennisuitwisseling erg belangrijk. Een kennisloket zou daarbij een rol kunnen spelen. De regio moet bovendien regie voeren over een innovatieagenda en die onderhouden. Doel van zo'n agenda is ondernemers te prikkelen en uit te dagen. En het is zaak ondernemers te faciliteren in het mobiliseren van middelen.

Het project AgriVizier is mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie (EFRO), met als doelstelling de agribusiness in de kop van Noord Holland verder te ontwikkelen.

(Bron foto: Thinkstock)