Menu
Nieuws

Innovatie in onkruidbestrijding op verharding

Ontwikkelingen staan niet stil sinds glyfosaat niet meer is toegestaan voor onkruidbestrijding op verhardingen. Er zijn thermische technieken ontwikkeld om onkruid te bestrijden. Maar voor een goed effect ontbreekt het soms aan kennis over de juiste bestrijdingsstrategie.

false