Menu
Nieuws

Innovatie in regio Foodvalley

Om innovatie in de regio Foodvalley te bevorderen, is het nodig het midden- en kleinbedrijf uit te dagen en te ondersteunen. Een inventarisatie van kennisvragen biedt een basis voor een verdere uitwerking.

false