Nieuws

Innovatie land- en tuinbouw op koers

Ongeveer 10% van de ondernemers in de land- en tuinbouw staan voorop bij de invoering van vernieuwingen. Onder de vernieuwers waren in 2016 veel tuinbouwbedrijven.

Het ministerie van LNV vindt het belangrijk dat de Nederlandse land- en tuinbouw innoveert om zodat de concurrentiekracht van de sector behouden blijft of versterkt wordt. Bovendien draagt innovatie bij aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelen van de overheid. Het ministerie streefde in 2016 naar minimaal 10% innoverende bedrijven in de land- en tuinbouw. Uit de Innovatiemonitor die in 2017 is uitgevoerd door Wageningen Economic Research blijkt dat dit percentage gehaald is.

Voor die monitor werden in 2017 970 ondernemers geënquêteerd. De ondernemers konden zelf - zo nodig met hulp van de enquêteur - inschatten of een innovatie vernieuwend is of niet. Zo kan een aanschaf van een trekker innovatief zijn als die is uitgerust met nieuwe gps-technieken of brandstofbesparende technieken.

Vernieuwers

De opstellers van het rapport 'Innovatie in de land- en tuinbouw 2017' geven een korte omschrijving van wat zij als vernieuwers beschouwen. De innovatoren zijn de ondernemers die als eerste een vernieuwing doorvoeren. De vroege volgers zijn de ondernemers die bij de eerste 25% horen die een bepaalde procesvernieuwing invoeren. En de later volgers zijn ondernemers die proces- of productvernieuwingen invoeren, maar niet bij de eerste 25% horen.

Uit het rapport blijkt dat ongeveer 1% van de bedrijven in 2016 tot de groep van de innovatoren gerekend kunnen worden en 9% tot de vroege volgers. Daarmee komt het percentage vernieuwers op het streefgetal van het ministerie.

Tuinbouwbedrijven

Opvallend is dat er relatief veel tuinbouwbedrijven waren die innovatie doorvoerden. In de volle grond ging het vooral om innovaties op het gebied van verbeterde groente- en fruitrassen. En in de glastuinbouw werden naast productvernieuwingen - kweken van nieuwe soorten bloemen, planten en groenten - ook veel procesvernieuwingen doorgevoerd voor het sorteren en verpakken van producten en op het gebied van klimaatsystemen.

Competenties

De onderzoekers hebben ook gekeken naar kenmerken van de vernieuwers. Zo blijkt dat er onder de vernieuwers veel jonge bedrijven zijn, bedrijven die na 2010 zijn overgenomen. Maar ook ondernemers die al langer aan het roer van hun bedrijf staan, blijven vernieuwen. Ongeveer 30% van de vernieuwers het bedrijf al voor 1990 overgenomen.

Voor een succesvolle bedrijfsvoering moet een ondernemer over een aantal competenties beschikken, zoals het identificeren van kansen, netwerken, overbrengen van ideeën en samenwerken. Heet blijkt dat bedrijven die tot de vernieuwers behoren duidelijk hoger scoren op al die competenties.

(Bron foto: Pixabay)