Nieuws

Inrichting ecologische zone Marumerlage

Zorgvuldig omgaan met de flora en fauna stond centraal bij de inrichting van de ecologische zone Marumerlage (Groningen).

In de aanbesteding van het beeksysteem Dwarsdiep in het natuurgebied Marumerlage stond het respecteren van flora en fauna en het kwetsbare veengebied met hoofdletters geschreven. De combinatie De Waard BV en Mechielsen Oldehove BV mocht het project uitvoeren, mede dankzij een uitgekiend plan van aanpak. In het artikel ‘Inrichting ecologische zone Marumerlage’ uit Grondig, wordt verteld hoe dat in zijn werk ging.

Beekloop

Marumerlage is een 75 hectare omvattend laaggelegen veengebied waardoor vroeger het riviertje Dwarsdiep kronkelde. Tijdens de ontginning ten behoeve van de landbouw werd het riviertje gekanaliseerd met dwars erop allemaal slootjes om de percelen begaanbaar te maken. Desondanks bleek het gebied de afgelopen decennia te nat voor professionele veeteelt. In het kader van de Ecologische Hoofdstructuur is het gebied toegewezen als een interessant reservaat, onder andere bekend vanwege de vele (trek)vogels en vissoorten. Om die functie te versterken, besloot het waterschap Noorderzijlvest met Europees geld de oude beekloop te herstellen, de landbouwgronden af te graven en het gebied te omzomen voor waterberging.

Bypass

Door het gebied komt een bypass in de vorm van de nieuw te graven beek, dus was de meest eenvoudige oplossing om eerst die bypass aan te leggen en daarna het traject van het gekanaliseerde Dwarsdiep bij de inlaat te dempen. Dan zou het gebied grotendeels droogvallen. De combinatie De Waard-Mechielsen koos voor de andere route. ‘Ons idee was om juist stroomopwaarts te gaan werken: een fase afdammen en vervolgens de te graven beek realiseren, hierna het water inclusief aanwezige vissen en amfibieën in het nieuw aangelegde leefgebied te laten stromen en de werken verder uitvoeren’, vertelt projectleider Jan Rosema in het artikel. ‘Daarmee verstoor je de visstand niet en breng je het gebied van onder af meteen op peil zonder verlaging van de waterstand.

Positief

De uitvoerder probeerden echt rekening te houden met natuur en natuurwaarden. ‘Dat zien de toezichthouders en de ecologen ook’, zegt Rosema. ‘Je merkt dat daardoor de gesprekken gemakkelijker gaan. Dat heeft een positief effect op de voortgang van het project en de onderlinge samenwerking.’ Rosema bedoelt daarmee dat rekening wordt gehouden met wensen en eisen van bijvoorbeeld ecologen door aangepast te werken ten opzichte van ‘zoveel kuub per dag willen verzetten’. ‘ Opdrachtgevers en toezichthouders weten dat wij rekening houden met hun wensen en dat geeft ons weer de ruimte binnen die grenzen op eigen inzicht het werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Zij zien echt wel of medewerkers zo snel mogelijk afgraven of juist heel precies de bodem en de voormalige rivierbodemcontouren proberen te volgen. Dat laatste vinden we juist leuk.’


(Bron foto: Waterschap Noorderzijlvest)