Nieuws

Insecten eten: als ze maar niet herkenbaar zijn

Neofobie, de angst voor iets nieuws, en de gevoelens van walging ten aanzien van insecten eten, zijn nauw met elkaar verbonden in het Westen. Als er al insect op het bord ligt, dan graag onherkenbaar.

Dit blijkt onder meer uit een (Engelstalig) proefschrift met literatuuronderzoek naar de houding van Westerse consumenten ten aanzien van insecten eten. Zie het rapport Food cultures, eating insects and the future in het kader van de bachelor International Development Studies/Internationale Ontwikkelings Studies (leerstoelgroep Sociology of Development/ Sociologie van Ontwikkeling en Verandering).

Voorbeeld doet volgen

De mate van neofobie kan verkleind worden door middel van positieve, indirecte informatie over nieuwe voeding. Directe informatieverstrekking aan de consument heeft mogelijk ook positief effect, schrijft de auteur. De literatuur blijkt overigens tegenstrijding te zijn betreffende de verschillen in houding tussen leeftijdsgroepen: enerzijds wordt gesteld dat oudere mensen het minst neofobisch zijn, terwijl elders te lezen is dat dit geldt voor jongere mensen. Verder meldt de auteur van het proefschrift dat mensen geneigd zijn rolmodellen te volgen. Zo zijn kinderen sneller bereid iets te eten als zij dat hun moeder ook zien doen.

Dier versus plant, stad versus dorp

Daarnaast zijn mensen meer huiverig om nieuwe voeding te eten van dierlijke oorsprong dan wanneer dit plantaardig is, zijn stedelingen eerder bereid nieuwe voeding te accepteren dan zij die in landelijk gebied wonen, speelt educatie een belangrijke rol in het vergroten van een positieve houding ten aanzien van eetbare insecten en -als genoemd- is het 'bekend dat de meeste Westerse mensen walging voelen ten aanzien van dieren die als zodanig herkenbaar op hun bord liggen'. Nog een conclusie is dat mensen eerder geneigd zijn nieuwe voeding uit te proberen als: het makkelijk te bereiden is, er mooi uitziet, goed smaakt en een goede voedingswaarde heeft.

Onderzoeksprogramma

'Het insect' (en andere invertebraten; ongewervelden) staat juist vanwege die voedingswaarde op de kaart van onderzoekers. Zo heeft het ministerie van Economische Zaken, aldus een column op de site Bionieuws (Insecten eten roept nog de nodige vragen op), 1 miljoen euro geïnvesteerd in het Wageningse onderzoeksprogramma Sustainable Production of Insect Proteins for Human Consumption. De auteur van het artikel citeert een biochemicus die stelt het niet leuk te vinden om spelbreker te zijn in dit onderwerp, maar 'insecten zijn in Europa novel foods. Er moet dus eerst een dossier opgebouwd worden over voedselveiligheid'.

Voedselveiligheid

Met voedselveiligheid, zo bleek uit een recent advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), lijkt het wel goed te zitten. In het artikel Onderzoek voedselveiligheid van insecten eten op de website Duurzaam Insecten Eten is te lezen dat uit het advies blijkt dat de consumptie van insecten geen grote gevaren inhoudt voor de gezondheid: zij moeten in correcte omstandigheden zijn verwerkt en worden bereid. Denk bij dat laatste aan voldoende verhitting om eventuele micro-organismen te doden.

In genoemd artikel is een link opgenomen naar het volledige advies (zie in dat document onder meer 'Conclusies en aanbevelingen' pagina 17 e.v. met onder meer bereidingsaanbevelingen en een lijst met insecten die al op de Belgische markt worden aangeboden voor humane consumptie, pagina 4).


(Bron foto: Thinkstock)