Nieuws

Insecten in de klas

Theorie en praktijk over de mogelijkheden van insectenmonitoring in het onderwijs kwamen aan bod tijdens de masterclass Insectenmonitoring. Er zijn drie kennisclips ontwikkeld.

Op 28 november 2018 vond op Hogeschool VHL in Velp de Masterclass Insectenmonitoring plaats. Deze masterclass was onderdeel van het OVP-project ‘Docententraining en -netwerk insectenmonitoring’. Het project had als doel om een netwerk op te starten van docenten uit het groene mbo- en hbo-onderwijs met interesse in insectenmonitoring. En, om hen de basisvaardigheden en -kennis mee te geven die nodig is om keuzes te maken omtrent de inpassing ervan in het curriculum. Het project was daarmee een eerste verkenning voor het KCNL-gefinancierde project ‘Duurzame Biodiversiteitsmonitoring’ waarbij een pilot zal worden gedraaid met deze thema’s.

Theorie en praktijk

De masterclass bracht sprekers vanuit het onderwijs en het werkveld samen: Arjen Strijkstra (lector Bijengezondheid op Hogeschool VHL in Leeuwarden) en Jeroen Breidenbach (praktijkdocent, VHL) spraken over de mogelijkheden van insectenmonitoring in het onderwijs. Kars Veling (De Vlinderstichting) sprak over de achtergrond, noodzaak, en technieken van insectenmonitoring. Onder de deelnemers waren groene mbo- en hbo-docenten (Hogeschool VHL, Nordwin college, HAS Den Bosch, Citaverde college, Inholland, Aeres hbo) en het werkveld (Louis Bolk Instituut, zelfstandig fotograaf, De Vlinderstichting). Er werd aandacht besteed aan zowel theorie als praktijk, en tijdens een ‘walking lunch’ hebben de deelnemers sleedoorpage-eitjes gezocht en gevonden op Landgoed Larenstein.

Kennisclips

Er zijn drie kennisclips ontwikkeld naar aanleiding van de lezingen, oefeningen en discussies tijdens de Masterclass. Deze zijn opgenomen in de collectie van Groen Kennisnet.

Ben je geïnteresseerd in insectenmonitoring of in het KCNL-project Duurzame Biodiversiteitsmonitoring? Neem dan contact op met het Lectoraat Duurzaam Landschapsbeheer op Hogeschool VHL in Velp. Zij organiseerden deze masterclass en zijn penvoerder voor het vervolgproject.

(Bron lead foto: fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto Herman Langen)

Links

(3)