Nieuws

Inspiratie voor natuurinclusieve landbouw

Koeien grazend in de wei - Eveline de Bruin via Pixabay
Bron foto: Eveline de Bruin, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Natuurinclusieve landbouw
  • Interessant voor
    Boeren, onderwijs, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
De Universiteit van het Noorden publiceerde onlangs een online magazine bomvol inspiratie over natuurinclusieve landbouw. Aan het woord komen onder andere docenten, lectoren, onderzoekers en boeren over innovatie en daadkracht binnen de transitie naar deze vorm van landbouw.

Professor Gjalt de Jong stelt in het voorwoord van het magazine dat natuurinclusieve landbouw een cruciaal onderdeel is naar een circulaire economie. En dat laatste is een van de doelen van de Universiteit van het Noorden. Volgens De Jong ontstaat er met natuurinclusieve landbouw een gezonder voedselsysteem met een positieve invloed op biodiversiteit, milieu en klimaat.

Universiteit van het Noorden 

De Universiteit van het Noorden is een samenwerking tussen Universiteit Groningen, het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen), Hanzehogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Stenden Hogeschool. Zij werken samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.  

De Universiteit van het Noorden (UvhN) wil in de noordelijke provincies impact creëren op diverse terreinen, zoals de energietransitie en circulaire economie. Daarmee wil UvhN een voorbeeld zijn voor anderen.   

Veel dimensies 

Het magazine laat zien dat de overgang naar natuurinclusieve landbouw van veel verschillende kanten kunt bekijken. Zo is er in het magazine aandacht voor weidevogels, maar ook voor de technologie die natuurinclusieve landbouw kansen biedt. En wat kan natuurinclusieve landbouw betekenen voor recreatie en toerisme? Ook komen twee docenten omgevingspsychologie komen aan het woord: zij houden zich bezig met de wederzijdse beïnvloeding van de mens en de (natuurlijke) omgeving.  

Melkveehouder en onderzoeker 

In het magazine komt ook Feitze van der Hoek aan het woord. Hij combineert zijn biologische melkveehouderij met een baan als docent/onderzoeker bij Hogeschool Van Hall Larenstein.  

Van der Hoek wil als melkveehouder laten zien dat het kan: duurzaam werken en een goed inkomen. Als docent en onderzoeker laat hij studenten in aanraking komen met andere vormen van landbouw. “Dat kan via zowel via praktijkonderwijs als literatuurstudies. Bijvoorbeeld via onderzoek naar de positieve effecten van kruiden op de melksamenstelling of door studenten mee te laten draaien bij boeren die omschakelen naar biologische of natuurinclusieve landbouw.”  

Van der Hoek vertelt dat Van Hall Larenstein ook lespakketten ontwikkeld over andere vormen van landbouw voor mbo en hbo. Op die manier worden de boeren van morgen nu al betrokken bij een duurzamere landbouw. 

Voorlopers verdienen daadwerkelijke steun  

Een heel andere invalshoek is die van Jan Willem Bolderdijk. Hij is universitair hoofddocent bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij komt aan het woord over zijn onderzoek naar consumentengedrag. Wat motiveert consumenten om meer geld te besteden aan producten afkomstig uit de natuurinclusieve landbouw? 

“Mensen kijken de kat uit de boom en kopiëren graag elkaars gedrag”, stelt Bolderdijk. Maar dit geldt niet alleen voor consumenten, hij ziet hetzelfde gebeuren bij boeren. Daarom benadrukt Bolderdijk het belang van voorlopers. “Voorlopers in deze transitie zijn echt ontzettend belangrijk en verdienen een steun in de rug. Dit kan in het geval van de boer door betere financiering en betere subsidiëring.”   

Waar word je blij van als boer? 

De boeren in het magazine laten zien dat het gaat om waar je blij van wordt. En gaan het dan gewoon doen. Zoals Jaring Brunia, melkveehouder in Friesland. “Ik denk dat een groot deel van anders boeren zich tussen de oren van een boer afspeelt. Wat maakt je werk leuk?” Brunia wordt blij van zijn gehoornde Friese Roodbonten in de wei. En ondertussen vertrouwt Brunia op het proces. “Ik geloof dat alles elk jaar een beetje beter wordt en net een beetje beter samenwerkt.” 

Geertje Enting sluit zich aan bij Brunia. Ze is boerin op een gemengd bedrijf van melkvee en akkerbouw in Drenthe.  “Akkerranden, ruimte voor vogels, en teeltrotatie met tijdelijk gras/klaver en gras/kruiden. Dat alles geeft ons bedrijf én ons leven kleur. Ik vind het niet meer dan logisch om het boerenbedrijf als onderdeel van de natuur te zien.”