Nieuws

Inspiratiebijeenkomst voor docenten bij NL Greenlabel

Afgelopen week zijn, op uitnodiging van de Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA), 25 docenten, team- en projectleiders van diverse onderwijsinstellingen op bezoek geweest bij NL Greenlabel in Megchelen. Zij zijn ontvangen met een enthousiast verhaal wat doorspekt was met duurzaamheid.

Docenten hoorden enorm veel mogelijkheden die in de regio Achterhoek met duurzaam groen gedaan kunnen worden en zagen veel gerealiseerde voorbeelden.

Inleiding

Otto Willemsen van Duurzaam4life trapte af met een inleiding over hoe organisaties duurzaamheid kunnen verankeren in hun eigen cultuur. Willemsen heeft een aantal modellen waarmee hij organisaties kan ondersteunen bij het zetten van duurzame stappen en het daarbij behorende verdienmodel. Duurzaam doen is veranderen gaf Willemsen de toehoorders mee. En als afsluiter: ‘Als je wilt, moet je niets!'

Netheidscomplex

Daarna hield Nico Wissing, mede eigenaar van NL Greenlabel, een vurig betoog over duurzaamheid in de groene sector. Hij gaf met foto’s, een aantal voorbeelden waar het volgens hem echt mis gaat in de wereld. Bijvoorbeeld de enorme hoeveelheden afvalplastic in de oceanen, de gevolgen van grootschalige houtkap en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit soort zaken kunnen en moeten anders, geeft Wissing aan. Wissing liet daarna vele mooie en inspirerende foto’s zien van duurzame en gerealiseerde projecten op allerlei plekken in de wereld, zoals: groene daken op huizen ingepast in de omgeving, het gebruik van groen in de gezondheidszorg, nieuwe architectuur en planologie en een hybride landschap ingericht met zonnepanelen. De opvattingen over ‘de groene ruimte’ veranderen, dit heeft gevolgen voor de inrichting van de binnen en buiten ruimte, zowel voor gebruikte materialen als planten. Zelfs in de wereld van architecten, planologen en projectontwikkelaars wordt de waarde van groen steeds meer erkend. Van de mensen die straks in de groene sector gaan werken, worden dus andere vaardigheden verwacht. Volgens Wissing is het ‘netheidscomplex’ op zijn retour. Waarom zou in een gazon geen mos mogen voorkomen of madeliefjes? De natuur mag weer meer haar gang gaan. Dit betekent dat de toekomstige groene medewerker advies moet kunnen geven over het duurzaam inrichten van de leefomgeving. Over welke planten geschikt zijn in welke omgeving, wat voor duurzame materialen je toepast en hoe het geheel duurzaam te onderhouden. In de tuin van de toekomst zullen ook de disciplines techniek en groen, veel meer dan nu, met elkaar verbonden zijn.

Kansen en projecten

Na de inleidingen kwam het gesprek tussen de medewerkers van de onderwijsinstellingen en de inleiders goed op gang. Dan blijkt dat er volop kansen worden gezien voor samenwerking met studenten van de verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven uit de regio. Er werden diverse mogelijke projecten genoemd. Bijvoorbeeld het bouwen van een autarkische woonark, die zelfvoorzienend is op gebied van voedsel en energie. Hier kunnen diverse technische richtingen gekoppeld worden aan de groen opleidingen. Door te werken aan zo’n project krijgen studenten een fantastische kans zich voor te bereiden op hun toekomstige werkplekken. Andere projecten die genoemd werden: een biobased fietsenstalling, modeltuinen rondom de DRU in Ulft of juist rondom de scholen, de aanleg van een eetbare tuin, diverse ontwerpen voor duurzame tuinen en gebouwen. Deze projecten worden de komende tijd met ondersteuning van de KWPA door studenten en docenten van verschillende opleidingen ontwikkeld en uitgevoerd.

Kenniswerkplaats Achterhoek

KWPA is dit voorjaar opgericht door AOC Oost. Het heeft als doel om samen met ondernemers in de biobased economie een opleidingsaanbod voor studenten te realiseren waarvoor in de regio arbeidsperspectief is. Daarnaast worden de ondernemers in diverse projecten ondersteund bij het realiseren van innovaties.

AOC Oost

AOC Oost verzorgt (Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs voor landbouw, voeding, natuur en leefomgeving op vestigingen in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello. Daarnaast verzorgt het in company bedrijfsopleidingen en advies vanuit het opleidingscentrum Groeipunt. Het College van Bestuur en de Centrale Services zijn gevestigd in Lochem. AOC Oost heeft 550 medewerkers en ruim 5600 leerlingen, studenten en deelnemers.


Foto: Kenniswerkplaats Achterhoek