Nieuws

Inspiratiedag Food belicht revolutionaire trends

Trends, die voedselindustrie en consumentenmarkt de komende jaren gaan domineren, vormen het thema van de Inspiratiedag van het Onderwijsvernieuwingsprogramma Voedsel en Consument. Docenten, studenten en belangstellenden zijn welkom op maandag 30 maart.

De huidige voedselmarkt kenmerkt zich door een grote dynamiek. Trends volgen elkaar in hoog tempo op. En de consument is steeds vaker aan zet: hij of zij kiest voor gezond, puur en duurzaam, of juist voor gemak. Met de Inspiratiedag 'Revolutionary trends in Food' presenteert het Onderwijsvernieuwingsprogramma (OVP) Voedsel en Consument aan docenten, studenten en andere belangstellenden een aantal actuele ontwikkelingen in het vakgebied. De dag vindt plaats op maandag 30 maart bij stadsboerderij 'Uit je eigen stad' in Rotterdam. Aansluitend kan men een bezoek brengen aan de recent geopende Markthal in het centrum van de stad.

Ontmoeten, inspireren en leren

Naast sprekers over voedseltrends, eiwittransitie en smart packaging, zullen belangrijke spelers in het onderwijsveld in Food aanwezig zijn om hun ervaringen te delen en materialen te tonen. Dit zijn: Het Centre of Expertise (CoE) Food, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Agri&Food, de HBO-lectoraten, en de BOGO- en WURKS-projecten van Wageningen UR. "Buiten het officiële programma bieden we ruim de gelegenheid tot netwerken", vertelt OVP programmaleider Gerry Kouwenhoven, "Weten van elkaar dat je er bent, wat je doet, hoe je het doet, en wat je filosofie is. Zodat we met elkaar gaan samenwerken, elkaar inspireren en van elkaar kunnen leren."

Gezonde Schoolkantine

Het Voedingscentrum vraagt tijdens de Inspiratiedag aandacht voor haar School Kantine Brigade. Dit is een speciaal team dat scholen adviseert en begeleidt in hun traject naar een gezonde(re) schoolkantine. In 2014 kregen 80 Nederlandse middelbare scholen de 'Gezonde Schoolkantineschaal' uitgereikt. Tijdens de inspiratiedag zullen de eerste scholen in 2015 een schaal ontvangen.

Toon uw projecten

Tijdens de Inspiratiedag zijn informatietafels beschikbaar waar scholen hun onderwijsprojecten en -producten kunnen tonen. Heeft u een project dat u graag wilt delen met uw collega's? Laat het weten aan de organisatie. Dit kan op onderstaand mailadres.

Aanmelden

Deelname aan de inspiratiedag is kosteloos. Aanmelden is noodzakelijk:
Stuur uiterlijk 17 maart 2015 een e-mail naar voedselenconsument@gmail.com. Wilt u ook een bezoek brengen aan de Markthal? Vermeldt dit dan in uw bericht.


(Bron foto: Thinkstock)