Nieuws

Instroom jong personeel hoveniersbranche stagneert

34% van de werknemers is boven de 50 jaar. De instroom van jong personeel vertoont een dalende trend. 7% van de bedrijven was in 2014 op zoek naar nieuw personeel. De branche van hoveniers en groenvoorziening heeft een lastige tijd achter de rug. Ondanks dat het werk sinds vorig jaar weer aantrekt, is het lastig om vakbekwame hoveniers te vinden. Tijd voor een gesprek met Jeroen Zijlmans van de VHG, de branchevereniging voor hoveniers en groenvoorzieners en een aantal bedrijven uit de sector.

Naast de terugloop in het werk door de economische crisis, is er minder uitstroom van ouder personeel. De pensioenleeftijd is verhoogd en er zijn minder mogelijkheden om vroegtijdig met pensioen te gaan. Dit betekent een daling van het aandeel jongeren. Hoewel de verwachting is dat op korte termijn de uitstroom weer op gang komt, betekent dit niet dat het aantal vacatures direct toeneemt. De markt kampt met toenemende onzekerheid, contracten staan onder druk. De markt vraagt om vakbekwaam personeel met groene vakkennis, met ervaring, ambitie en leidinggevende vaardigheden. Dit blijkt lastig te vinden.

Aansluiting onderwijs

Men is kritisch over de aansluiting van het onderwijs op de behoeften van het bedrijfsleven. Voor de toekomst is het uitermate belangrijk dat scholen goede feeling hebben wat er in de sector gebeurt. Op dit moment is er nog veel versnippering. Om dit in de toekomst te verbeteren is het gezien de leerlingaantallen van belangrijk dat de aoc’s meer onderling en met het bedrijfsleven gaan samenwerken, aldus het bedrijfsleven.

Benieuwd naar de rest van het verhaal? Lees dan het volledige interview uit het Vakblad Groen Onderwijs.

(Bron foto: Ontwikkelcentrum)