Menu
Nieuws

Integraal natuurherstel van beekdalen

Beken en beekdalen, zoals je die op de zandgronden aantreft, hebben in de 20e eeuw door cultuurtechnische ingrepen veel van hun biodiversiteit verloren. Nu worden er vaak herstelwerkzaamheden uitgevoerd, maar projecten zijn niet goed op elkaar afgestemd. Een integraal natuurherstel zou beter zijn.

false