Nieuws

Integrale aanpak antibioticaresistentie

Het kabinet wil het ontstaan van antiobioticaresistentie tegengaan. Hiervoor is een breed actieplan opgesteld vanuit de 'One health"-gedachte, waarbij menselijke en diergezondheid integraal worden benaderd.

In de Kamerbrief 'Aanpak antibioticaresistentie', die op 24 juni is aangeboden aan de Tweede Kamer door minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, staatssecretaris Dijksma van Landbouw en staatssecretaris Mansveld van Milieu wordt de aanleiding voor het het plan toegelicht: "Steeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Dat betekent dat sommige infecties slecht, of in sommige gevallen helemaal niet meer, kunnen worden behandeld. Behandelingen en operaties die nu gewoon zijn zullen in de toekomst een extra groot gezondheidsrisico met zich mee brengen. Antibioticaresistentie vormt, hoewel het probleem grotendeels ‘onzichtbaar’ is, een wereldwijde dreiging voor de gezondheid van de bevolking."

One Health

Hoewel de bewindslieden zich ervan bewust zijn dat antibioticaresistentie een wereldwijd probleem is en dus ook internationaal aangepakt moet worden, geven ze aan dat er in Nederland zelf ook nog veel werk verzet moet worden om deze dreiging te beheersen. Daarbij wordt het belang van een One Health-benadering benadrukt. Daarom gaat het plan niet alleen in op maatregelen die in de menselijke gezondheidszorg moeten worden genomen, maar ook op wat er in samenhang daarmee in de veehouderij moet worden gedaan om antibioticaresistentie aan te pakken.

Maatregelen veehouderij

Voorbeelden van maatregelen die in de brief worden genoemd, zijn het verminderen van het gebruik van het gebruik van kritische antibiotica bij dieren en een verbod op de toepassing van last-resort antibiotica (zoals carbapenems) bij de behandeling van dieren. Sinds 2009 is het antibioticagebruik in de dierhouderij volgens de brief al met 58,1% gedaald. Hoewel de bewindslieden erg blij zijn met deze daling, constateren ze ook dat de daling het afgelopen jaar is afgevlakt, terwijl zij het liefst een daling met 70% ten opzicht van 2009 willen zien. Aanvullende maatregelen zijn dus nodig, zoals een verbetering van de algehele diergezondheid. Gezondere dieren zullen immers minder snel antibiotica nodig hebben.


(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(3)