Nieuws

Intensieve melkveehouderij met kruidenrijk grasland

Met 200 koeien is Erve Mentink in Twente een intensieve melkveehouderij. Toch wordt het bedrijf in het project ‘Natuurlijk kapitaal’ als een voorloper beschouwd dat andere ondernemers kan inspireren bij stappen richting natuurinclusief ondernemen. Het bedrijf heeft positieve ervaringen met kruidenrijk grasland.

Els Uijterlinde en Gerard Mentink produceren op hun bedrijf in het Twentse Deurningen niet alleen melk en vlees maar ook kennis. Het paar houdt op het bedrijf ruim tweehonderd stuks melkvee en ook vleesvarkens. Maar het is ook een onderzoeksbedrijf, zo meldt Nieuwe oogst in een artikel. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, het Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland (VKON) en diverse diervoederbedrijven. Het gaat om onderzoek over droogstandsmanagement, over eiwitgehalte in het voer en over alternatieve ruwvoerteelt.

Kruidenrijk grasland

Zo loopt er nu een onderzoek naar de gezondheidseffecten van kruidenrijk gras bij koeien. Er wordt een proef uitgevoerd met vijf verschillende kruidenmengels in vergelijking met grasklaver en puur Engels raaigras. Het onderzoek is deels gericht op het beheer van het grasland, maar er wordt ook gekeken naar de gezondheidseffecten bij koeien.

Het paar ziet zichzelf niet als een natuurinclusief bedrijf, de bedrijfsvoering is immers vrij intensief. Maar, zo zegt Uijterlinde in het artikel, 'als dit is wat ze bedoelen met het toepassen van biodiversiteit, dan kan ik het iedere boer aanraden. Het diverse kruidenrijk grasland brengt meer op ten opzichte van monocultuur Engels raaigras. Zowel de voederwaarde als de opbrengst is hoger.'

Inspireren

De ervaringen van Uijterlinde worden gedeeld door het project 'Natuurlijk Kapitaal: Groen ondernemen loont' van de provincie Overijssel dat wordt uitgevoerd door LTO Noord en Overijssels Particulier Grondbezit. De provincie wil met dit project agrarische ondernemers inspireren, informeren en ondersteunen bij stappen die ze nemen richting natuurinclusief ondernemen.


(Bron foto: Shutterstock)