Nieuws

Intensivering van de teelt van Italiaans raaigras

De teelt van graszaad in de teeltrotatie draagt bij aan een meer duurzame teelt. Maar dan moet de teelt wel rendabel zijn.

Het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) doet al een aantal jaren onderzoek naar mogelijkheden om de zaadteelt van Italiaans raaigras (Lolium multiflorum) te optimaliseren. Italiaans raaigras is een waardevol gewas in het vruchtwisselingschema. Het zorgt voor meer organische stof in de bodem, een betere structuur en hogere opbrengsten in volgteelten. Vakblad Management&Techniek besteedde in het artikel 'Intensieve zaadteelt van Italiaans raaigras' onlangs aandacht aan het praktijkonderzoek dat ILVO in 2015 uitvoerde.

Halmverkorting

De onderzoeksinstelling zoekt naar mogelijkheden voor hogere en meer stabielere opbrengsten. In proeven keken de onderzoekers daarom naar het effect van verschillende behandelingen met fungiciden en halmverkortingsmiddelen. De fungiciden worden ingezet om opbrengstvermindering door bladziekten tegen te gaan. Halmverkortingsmiddelen, of halmverstevigingsmiddelen zorgen ervoor dat het gewas langer rechtop blijft staan. Zo krijg je een optimale fotosynthese en zaadvulling. Met die halmverkortingsmiddelen moet je voorzichtig omgaan. Het gewas moet tijdens de rijping van het zaad, vanaf twee weken voor de oogst, wel kunnen legeren. Zo voorkom je zaaduitval.

Schimmelinfectie

De toepassingen van fungiciden leken in de praktijkproef van 2015 niet zo zinvol. Het seizoen was droog zodat er weinig aantasting door schimmels was. De onderzoekers denken dat je de fungiciden pas toe moet passen wanneer er infecties geconstateerd worden. Toepassing van van de regels van IPM (Integrated Pest Management, geïntegreerde bestrijding) is daarom zinvol.

In voorgaande jaren onderzocht ILVO in verschillende proeven naar mogelijkheden om de zaadteelt van Italiaans raaigras te optimaliseren. Wat is de optimale bemesting? Wat is het optimale oogsttijdstip? En wat is het effect van verschillende welke fungiciden en halmverkortingsmiddelen?

(Bron foto: S[i]lo)

Publicaties

(5)