Nieuws

Intentieverklaring gezonde hond in Nederland

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft vandaag de intentieverklaring voor het plan van aanpak ‘de gezonde(re) en sociale hond in Nederland’ in ontvangst genomen.

In de intentieverklaring staat dat medio 2014 een breed gedragen projectplan gereed zal zijn, met concrete maatregelen die gedrag, welzijn en gezondheid van de hond in Nederland moeten gaan verbeteren.

Gezonde en sociale hond

Doel van het beoogde project, getiteld ‘de gezonde(re) en sociale hond in Nederland’ is om, samen met de belangrijkste organisaties uit de hondensector, maatregelen te formuleren om de gezondheid en het welzijn van honden in Nederland te verbeteren. Om te onderstrepen dat eenieder het niet alleen belangrijk vindt dat er maatregelen genomen worden maar daarin ook zijn verantwoordelijkheid wil nemen, is de intentieverklaring opgesteld. Deze is ondertekend door de volgende organisaties: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, KNMvD, Wageningen UR, Koninklijke Hondenbescherming, Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Stichting Zeldzame Huisdierenrassen, LICG, HAS Den Bosch, Citaverde College, en Dibevo.

Voortrekkersrol Raad van Beheer

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden, gevraagd om dit traject te trekken. De Raad van Beheer wil haar kennis en ervaring in de opzet van een duurzaam fokbeleid inzetten en streeft naar optimale transparantie over hetgeen fokkers kunnen doen om gezondheid en welzijn van de honden optimaal te borgen. De organisatie wil problemen met inteelt en een te smalle genetische basis samen met de aangesloten rasverenigingen aanpakken. De World Dog Show 2018, die in Nederland zal worden gehouden, is een streefmoment om de vernieuwingen en gerealiseerde stappen in het Nederlandse beleid ten aanzien van het fokken en houden van honden te presenteren. Niet alleen aan de betrokken partijen maar ook aan de internationale hondenwereld.


(Bron foto: Raad van Beheer)