Nieuws

Intentieverklaring verbetering dierenwelzijn kinderboerderijen

Verbetering van het welzijn van dieren op kinderboerderijen. Dat is het doel van een intentieovereenkomst die eind mei in Zoetermeer is getekend door de Stadswerk Vakgroep Medewerkers Kinderboerderijen en de Dierenbescherming.

In de overeenkomst worden uitgangspunten geformuleerd over onder meer de huisvesting, verzorging en het fokbeleid van dieren op een kinderboerderij.

Fokbeleid

De overeenkomst heeft betrekking op huisvesting en verzorging van dieren op kinderboerderijen. Een belangrijk onderdeel is het fokbeleid. Jonge dieren zijn belangrijk op een kinderboerderij maar fokken voor de verkoop is ongewenst. Het herplaatsen van jonge dieren op andere kinderboerderijen zal meer aandacht moeten krijgen.

Educatief doel

Aangezien kinderboerderijen een voorbeeldfunctie hebben is het belangrijk dat de dieren op een wijze gehouden worden waarbij het natuurlijk gedrag zo goed mogelijk tot zijn recht kan komen. In de verklaring wordt ook benadrukt dat een kinderboerderij geen willekeurige verzameling dieren is. Dieren moeten gehouden worden met een educatief doel. Toezicht tijdens openingstijden is noodzakelijk en bezoekers mogen niet bij de dieren wanneer er geen medewerker aanwezig is.

Niet dwingend

De ondertekende overeenkomst kan niet dwingend opgelegd worden aan kinderboerderijen. De intentieverklaring is een eerste stap naar meer transparantie over het dierenwelzijnsbeleid op de kinderboerderij. De ondertekenaars van de verklaring willen het dierenwelzijn op kinderboerderijen meetbaar en toetsbaar maken. Kinderboerderijen kunnen het publiek dan beter duidelijk maken welke uitgangspunten gehanteerd worden om een optimaal dierenwelzijn te garanderen.

Certificering van kinderboerderijen

De Stichting KinderBoerderijen Nederland (SKBN) heeft in samenwerking met de Vakgroep Medewerkers Kinderboerderijen (VMK) een certificeringstraject opgesteld. Sinds januari 2009 kan elke kinderboerderij het Keurmerk Kinderboerderijen behalen. Het eerste keurmerk werd uitgereikt aan Kinderboerderij Veendam. Zij hadden als eerste aangetoond te voldoen aan alle gestelde kwaliteitscriteria. In augustus 2009 gaf Minister Gerda Verburg van het ministerie van LNV in een kamerbrief aan aan dat dit keurmerk een goed initiatief is om dierenwelzijn op de kinderboerderij te bevorderen en zichtbaar te maken. Ze zag geen noodzaak tot een specifiek toezicht op het welzijn van dieren op kinderboerderijen.


(Bron foto: Wikimedia)