Nieuws

Internationale aandacht voor groepshuisvesting zeugen

Niet alleen in EU-landen, maar ook in Noord-Amerika is er groeiende aandacht voor groepshuisvesting van zeugen.

Groepshuisvesting drachtige zeugen

In de EU is de regelgeving per 1 januari 2013 de drijvende kracht, in Canada en de VS vraagt de markt om groepshuisvesting van drachtige zeugen. De resultaten uit het Nederlandse onderzoek sinds 1990 en het proces van verandering zijn daarvoor erg leerzaam. Met name de conclusies dat niet het systeem, maar de varkenshouder de belangrijkste succesfactor is, dat zeugen al vlot na het insemineren in de groep kunnen en dat de sector initiatief moet nemen in het proces vindt men verrassend. Herman Vermeer van Wageningen UR Livestock Research gaf afgelopen jaar in Canada een lezing over dit onderwerp, bezien door een Amerikaanse bril. 

Belangrijke leerpunten

De 7 belangrijkste leerpunten voor de internationale varkenshouderij zijn:

  • Volgens Welfare Quality kun je aan diermetingen zien dat groepshuisvesting beter is voor het welzijn;
  • Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en dierenbeschermers is van groot belang;
  • Anticipeer, wees proactief, kijk samen met het onderzoek ver vooruit, dat voorkomt verrassingen;
  • Een lang tijdpad biedt kansen voor verbetering van zwakke punten en afschrijving van bestaande systemen;
  • Gebruik de kennis over behoeften van varkens om groepshuisvesting te verbeteren;
  • Wees duidelijk over de regelgeving en de deadline, onzekerheid is funest voor een ondernemer;
  • De varkenshouder is de belangrijkste factor voor het succes van groepshuisvesting!


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)